Hieronder staat een beperkte selectie van (recentere) preken. Vanaf 2018 worden alle kerkdiensten ook op ons YouTube kanaal gezet. De video-opnames van 2017 en daarvoor zijn terug te vinden op Vimeo.

12 juli 2020 - ochtend - br. P. Helmus - lezing: 2 Kron 16: 7 - 10

Liturgie

  • Ps 146: 1, 2, 8
  • Ps 37: 1, 2, 12
  • Ps 33: 5, 6
  • Ps 91: 1, 7, 8
  • Ps 108: 1, 2
  • L 2 Kron 14: 1 - 5
  • L 2 Kron16
  • T lezing: 2 Kron 16: 7 - 10

  • De goede koning vervalt tot de dwaasheid van zelfingenomenheid
  • 1. Dwaasheid waardoor de zegen gemist wordt
  • 2. Dwaasheid getuige het verleden
  • 3. Dwaas gezien de Alziende God

Audio download

26 januari 2020 - ochtend - ds. A. de Jager - Jozua 3: 1-6

Liturgie

  • Ps 66: 1, 2
  • Ps 66: 3, 5
  • L Jozua 3
  • Ps 114: 1 - 5
  • T Jozua 3: 1 - 6
  • Ps 44: 1, 2
  • Gez 37: 1, 2

  • God wijst de weg van Sittim naar Gilgal.
  • Dat is:
  • 1. een wondere weg.
  • 2. een duidelijke weg.
  • 3. een unieke weg.

Audio download

19 januari 2020 - ochtend - ds. A. de Jager - Jozua 2: 1, 24

Liturgie

  • Ps 98: 1, 3
  • Ps 99: 1, 2, 3, 6, 8
  • L Jozua 2
  • Ps 98: 2
  • T Jozua 2: 1, 24
  • Ps 98: 4
  • Ps106: 1, 2, 21, 22

  • Bemoedigende zekerheid dus het met oog op de erfenis (het beloofde land), bemoedigende zekerheid:
  • 1. van God
  • 2. door Rachab
  • 3. voor Jozua en het volk.

Audio download

12 januari 2020 - middag - br. P. Helmus - 2 Sam 7: 5, 11b - 16

Liturgie

  • Ps 21: 1, 2, 3
  • L 2 Samuel 7
  • Ps 132: 7, 8, 9, 10
  • T 2 Sam 7: 5, 11b - 16
  • Ps 89: 1, 12, 13
  • Gz 22: 1, 3, 7
  • Gz 31: 1, 2, 3

  • Gods wonderlijke aanwezigheid mogelijk door zijn belofte aan David
  • 1. Op Gods manier
  • 2. "Gods wonderlijke aanwezigheid wordt mogelijk" door Davids Zoon
  • 3. Gods wonderlijke aanwezigheid leidt tot aanbidding

Audio download

5 januari 2020 - middag - proponent A. Jongeneel - HC Zondag 19

Liturgie

  • Ps 91: 1
  • L Lucas 21: 5 - 28
  • Ps 2: 1, 2, 3
  • T HC Zondag 19
  • Ps 3: 1, 2, 3
  • Gz 7: 1, 3
  • Ps 91: 3, 4, 8

  • Geloof met opgeheven hoofd
  • 1. tijdens het opbouwen van de nieuwe tempel
  • 2. tijdens het afbreken van de oude tempel

Audio download

5 januari 2020 - ochtend - ds. R. van der Wolf - Psalm 119: 135

Liturgie

  • L Psalm 119: 129 - 136
  • T Psalm 119: 135
  • Ps 31: 1 9, 12
  • Ps 18: 9
  • Ps 119: 50 51, 63
  • Ps 86: 4, 5
  • Ps 134

  • God gaat zijn gang, Hij doet dat:
  • 1.verlichtend
  • 2. onderwijzend

Audio download

8 december 2019 - middag - br. P. Helmus - Jesaja 33: 6

Liturgie

  • Ps 34: 1, 2, 3
  • L Jesaja 11: 1 - 3a
  • L Jesaja 33
  • Ps 102: 1, 11, 6
  • T Jesaja 33: 6
  • Ps 25: 4 - 7
  • Gz 2: 1, 5
  • Ps 34: 4, 5, 7

  • God legt Zijn vrees in het hart van Zijn volk
  • 1. Door Zich te openbaren als de allerhoogste God
  • 2. Met vruchten van kennis en wijsheid
  • 3. Uit de schatkamer van Zijn hart

Audio download

24 november 2019 - middag - ds. A. Bas - Lucas 18: 38

Liturgie

  • Ps 146: 1, 3, 4, 6
  • L Lucas 4: 14 - 30
  • Ps 132: 6, 7, 8, 9
  • L Lucas 18: 31 - 43
  • T Lucas 18: 38
  • Ps 89: 1, 2
  • Ps 89: 7, 8
  • Ps 134: 3
  • Gz 29: 1, 2, 3, 4

  • Weet, wie Jezus is!
  • 1. hoe Hij heet
  • 2. wat Hij geeft

Audio download

17 november 2019 - middag - ds. A. de Jager - Jozua 1

Liturgie

  • Ps 45: 1, 5
  • L Jozua 1
  • Ps 45: 2, 6
  • T Jozua 1
  • Ps 89: 1, 6 - 8
  • Ps 68: 8, 11
  • Gz 34: 1 - 4

  • God geeft Jozua opdracht om met het volk het beloofde land binnen te trekken/in bezit te nemen.
  • We horen daarbij resp. van
  • 1. de moedgevende kracht daarvoor
  • 2. het bijzondere karakter daarvan
  • 3. de geboden eenheid daarin.

Audio download

27 oktober 2019 - middag - proponent A. Jongeneel - HC Zondag 9

Liturgie

  • Ps 100
  • L Job 38
  • Ps 71: 10, 11, 12
  • T HC Zondag 9
  • Ps 23: 1, 2, 3
  • Ps 71: 13, 14
  • Ps 148: 2, 3

  • Vertrouw op de almachtige God:
  • - want hij is niet alleen jouw Schepper
  • - want hij is ook jouw Vader

Audio download

27 oktober 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Leviticus 16: 3, 6, 11 - 14

Liturgie

  • Ps 143: 1, 2
  • Gz 1: 1
  • Gz 1: 13
  • L Hebreeën 7: 15 - 28
  • Ps 143: 8, 9, 10
  • T Leviticus 16: 3, 6, 11 - 14
  • Ps 141: 1, 2, 3
  • Ps 147: 1, 2

  • De hogepriester gaat op grote verzoendag eerst voor zichzelf het heilige der heilige binnen.

Audio download

6 oktober 2019 - ochtend - br. P. Helmus - Jakobus 4: 13 - 17

Liturgie

  • Ps 66: 1, 3, 5
  • Ps 112: 1, 2, 3
  • L Spreuken 16: 1 - 9
  • L Luk12: 13 - 21
  • Ps 50: 1, 10, 11
  • T Jakobus 4: 13 - 17
  • Ps 75: 1, 2, 3, 4, 6
  • Ps 18: 1, 8, 9

  • Gelovig leven met de toekomst.
  • 1. In besef van vergankelijkheid
  • 2. In erkenning van afhankelijkheid
  • 3. Door het roemen in de Heer

Audio download

15 september 2019 - middag - ds. A. de Jager - Joh 6: 67

Liturgie

  • Ps 115: 1, 8
  • L Joh 6: 11 - 15
  • L Joh 6: 26 - 70
  • Ps 107: 1, 3
  • T Joh 6: 67
  • Ps 26: 2
  • Gz 15: 1, 2
  • Ps 146: 1, 3, 5, 8

  • Zelfbeproeving als voorbereiding

Audio download

18 augustus 2019 - ochtend - ds. A. de Jager - Lukas 17: 5, 6

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 68: 1, 2, 3
  • L Lukas 9: 1 - 6
  • L Lukas 17: 1-10
  • L Hebr 11: 30 – 12: 3
  • Ps 89: 3, 8
  • T Lukas 17: 5, 6
  • Gz 37: 1, 2
  • Ps 18: 8, 9, 10

  • Geloofsles van Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dat onderwijs leert ons dat het bij geloof
  • 1. Niet gaat om kwantiteit
  • 2. Wel gaat om kwaliteit

Audio download

11 augustus 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Johannes 1: 10 - 13

Liturgie

  • Ps 143: 1, 8, 9
  • Ps 106: 1, 21, 22
  • L Jesaja 5: 1 - 7
  • L Lukas 18: 9 - 14
  • Ps 51: 4, 5
  • T Johannes 1: 10 - 13
  • Gz 14: 3, 4
  • Gz 36

  • Ga als door God geboren mensen door het leven
  • 1. Velen willen dat niet
  • 2. Wie gelooft krijgt dat cadeau van God

Audio download

21 juli 2019 - middag - br. A. Jongeneel - HC Zondag 47

Liturgie

  • Ps 61: 1, 3
  • L Ps 145
  • Ps 92: 1, 2, 5
  • T HC Zondag 47
  • Ps 71: 8, 9, 10, 11
  • Gez 7: 1, 3
  • Ps 93: 1, 2, 3

  • Heiligen en geheiligd worden
  • 1. Zie wat God doet
  • 2. Leer wie God is
  • 3. Weet wat je doet

Audio download

21 juli 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Handelingen 2: 38, 39

Liturgie

  • Ps 87: 1, 4, 5
  • Ps 105: 3, 5
  • L Genesis 17: 1 - 14
  • L Handelingen 2: 36 - 42
  • Ps 139: 6, 7
  • Bediening van de doop
  • Ps 90: 1, 8
  • T Handelingen 2: 38, 39
  • Gz 35; 1, 2
  • Ps 150

  • De HERE geeft de belofte van Zijn Geest aan de gelovigen en hun kinderen
  • 1. Hij komt met Zijn belofte tot de volwassen gelovigen uit alle volken
  • 2. Hij komt met Zijn belofte tot de kinderen van deze gelovigen

Audio download

7 juli 2019 - middag - ds. A. de Jager - Hebreeën13: 7 - 9

Liturgie

  • Ps121: 1 - 4
  • L Hebreeën 1 - 2: 4
  • L Kollossenzen 1: 15 - 23
  • L Hebreeën 13: 1 - 10
  • L Leviticus 6: 14-18
  • Ps 91: 1
  • T Hebreeën13: 7 - 9
  • Ps102: 12, 13
  • Ps 102: 6
  • Ps131: 1 - 3

  • Jezus de Christus is de blijvend Onveranderlijke.
  • 1. Dat dient de kerk tot aansporing
  • 2. Dat dient de kerk als waarschuwing
  • 3. Dat dient de kerk tot troost

Audio download

30 juni 2019 - middag - br. P. Helmus - HC Zondag 44

Liturgie

  • Ps 95: 1, 2, 3
  • L Psalm 51
  • L Romeinen 7: 7 - 26
  • Ps 119: 55, 60, 65
  • T HC Zondag 44
  • Ps 51: 4, 6, 7
  • Gz 2: 1, 5
  • Gz 17: 1, 3, 4, 5

  • De volmaakte eis van Gods wet.
  • 1. De inhoud van die eis
  • 2. Onze hulpeloosheid t.o.v. die eis
  • 3. Het volbrengen van die eis

Audio download

23 juni 2019 - ochtend - ds. A. de Jager - HC Zondag 43

Liturgie

  • Ps 101: 1
  • Ps 101: 2 - 6
  • L Joh 8: 12 - 20
  • L Joh 8: 30 - 47
  • T HC Zondag 43
  • Ps 141: 1, 3, 8
  • Ps 19: 3, 4
  • Ps 19: 5, 6

  • Waarheid tegenover de leugen.

Audio download

16 juni 2019 - ochtend - ds. L. Heres - 2 Timoteüs 2: 11 - 13

Liturgie

  • Gz 27: 1, 5, 9
  • Ps 37: 2, 11
  • Gz 41 (ons = hen; ons = hen; ons = hun)
  • L 2 Timoteüs 2: 1 - 13
  • Ps 31: 8, 9, 14
  • T 2 Timoteüs 2: 11 - 13
  • Ps 138: 2, 4
  • Ps 89: 1, 8

  • Hij geeft
  • 1. houvast
  • 2. waarschuwing
  • 3. Zichzelf

Audio download

9 juni 2019 - ochtend - ds. E. Hoogendoorn - Hand 2: 16 - 21

Liturgie

  • Gz 26b: 1, 2
  • Ps 51: 5
  • L Joël 2:12 - 32
  • Gz 27: 1 - 5
  • L Hand 2: 1 - 15
  • T Hand 2: 16 - 21
  • Gz 27: 6 - 9
  • Ps 145: 2, 5

  • Profetisch licht verklaart de Pinksterwonderen als signalen van de verhoogde Christus
  • Want Christus is het die
  • 1. de beloofde Geest uitdeelt
  • 2. alarmsignalen afgeeft
  • 3. uitkomst biedt in nood

Audio download

30 mei 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lukas 24: 50 - 53

Liturgie

  • Ps 47: 1, 3
  • L Handelingen 1: 1 - 11
  • Gz 24:1, 2, 3
  • L Kolossenzen 3: 1 - 17
  • Ps 119: 12, 13, 14, 18
  • T Lukas 24: 50 - 53
  • Gz 3
  • Gz 24: 4, 5

  • Christus' hemelvaart roept om een christelijk leven
  • 1. Want Christus vaart op als Koning
  • 2. Want Christus vaart op als Priester

Audio download

26 mei 2019 - ochtend - ds. E. Hoogendoorn - Joh 21: 15 - 23

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 95: 3
  • L Joh 21: 1 - 14
  • Ps 23: 1 - 3
  • T Joh 21: 15 - 23
  • Ps 79: 5
  • Gez 38: 3
  • Ps 135: 1, 2, 12

  • De opgestane Heiland neemt Petrus als herdersknecht in dienst
  • 1. met liefde als dienstvoorwaarde
  • 2. uit pastorale zorg voor de schapen
  • 3. met gehoorzaamheid als kern-opdracht

Audio download

5 mei 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Spreuken 1: 7

Liturgie

  • Ps 124
  • L Spreuken 1: 1 - 19
  • L Galaten 5: 1 - 14
  • Ps 1
  • T Spreuken 1: 7
  • Ps 111:5,6
  • Ps 19: 3,4
  • Gz 40

  • Wee wijs
  • 1. Dat begint bij de eerbied voor de HERE
  • 2. Dat eindigt bij de eerbied voor de HERE

Audio download

28 april 2019 - middag - ds. A. de Jager - HC Zondag 36 en 37

Liturgie

  • Ps 33: 1, 4
  • L Hand 4: 5 - 12
  • Ps 75: 1
  • L Hand 17: 22 - 34
  • Ps 33: 5
  • T HC Zondag 36 en 37
  • Ps 33: 8
  • Ps 33: 6, 7
  • Ps 113: 1, 2

  • Gods gebruiksaanwijzing met betrekking tot Zijn Naam, die Naam: zo heilig , groot en goed.
  • 1 Heilig in de bijbel.
  • 2 Groot in de wereld.
  • 3 Goed in de omgang.

Audio download

28 april 2019 - ochtend - ds. L. Heres - Hebreeën 13: 20 - 21

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 78: 1, 2, 20
  • Hebreeën 13
  • Ps 23: 1, 3
  • Hebreeën 13: 20 - 21
  • Ps 24: 2, 3, 4
  • Ps 134: 3
  • Ps 40: 3, 7

  • God maakt zijn werk af door Jezus Christus
  • 1. de toerusting van de gemeente
  • 2. de leiding over de gemeente

Audio download

21 april 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Marcus 16: 9, 10

Liturgie

  • Ps 16: 1, 2, 3
  • L Marcus 16: 1 - 14
  • Gz 22:1-4
  • L Lukas 8: 1 - 3
  • Ps 16: 4, 5
  • T Marcus 16: 9, 10
  • Gz 21
  • Gz 3
  • Ps 103: 1, 9

  • De opgestane Christus gebruikt Maria Magdalena als zijn bijzondere boodschapster
  • 1. Zij is het bewijs van Zijn levendmakende kracht
  • 2. Zij brengt de boodschap van leven aan mensen die rouwen 

Audio download

19 april 2019 - avond - ds. A. de Jager - Joh 19: 30

Liturgie

  • Ps 22: 1, 10
  • L Jes53
  • L Joh 19: 17 - 30
  • Ps 22: 3, 5, 7
  • T Joh 19: 30
  • Gz 13: 2, 3, 4
  • Belijdenis NGB art 21
  • Gz 13: 5, 6
  • Gz 16

  • Tetelesthai : Het is volbracht!

Audio download

31 maart 2019 - middag - ds. A. Bas - HC Zondag 33

Liturgie

  • Gz 17: 1, 2, 3
  • L Efeziërs 5: 22 - 33
  • Gz 32: 1, 2
  • T HC Zondag 33
  • Ps 45: 4, 5
  • Ps 149: 1, 2
  • Ps 98:1, 2, 3, 4

  • Kijk eerlijk in de spiegel!
  • 1. verberg het slechte niet
  • 2. versterk het goede wel

Audio download

31 maart 2019 - ochtend - ds. L. Heres - Johannes 11: 53

Liturgie

  • Ps 22: 12
  • Gz 14: 1, 3
  • L Johannes 11: 38 - 57
  • Ps 116: 5, 6, 8
  • T Johannes 11: 53
  • Ps 146: 2, 6, 8
  • Gz 32: 1, 2

  • Jezus' daden leiden tot een definitieve beslissing.
  • 1. de grond voor die beslissing
  • 2. de motieven voor die beslissing
  • 3. de leiding in die beslissing

Audio download

24 februari 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Johannes 1: 6 - 9

Liturgie

  • Ps 19: 3, 4
  • Gz 1: 1
  • Gz 1; 13
  • L Johannes 5: 30 - 47
  • Ps 89: 7, 8, 9
  • T Johannes 1: 6 - 9
  • Ps 25: 5 , 6, 7
  • Ps 43: 3, 4, 5

  • Jezus Christus het ware Licht komt in de wereld
  • 1.  Johannes getuigt van Hem
  • 2. Hij verlicht het leven van de mensen 

Audio download

10 februari 2019 - middag - ds. A. de Jager - Matth 24: 12, 13

Liturgie

  • Ps 133: 1, 2, 3
  • L Matth22: 1 - 10
  • L Matth 24: 1 - 14
  • L 2 Tim 3: 1- 5
  • L 2 Tim 3: 12 - 17
  • Ps 119: 6,7
  • T Matth 24: 12, 13
  • Gez 37: 1, 2
  • Ps 11: 2, 3
  • Ps 84: 4, 5, 6

  • Hou vol! Gods Wet wijst de weg van de liefde

Audio download

6 januari 2019 - ochtend - ds. A. Bas - Jesaja 42: 16a

Liturgie

  • Ps 91: 1, 7, 8
  • Ps 106: 3, 4, 5
  • L Jesaja 40: 27 - 31
  • Ps 103: 2
  • L Jesaja 42: 14 - 17
  • T Jesaja 42: 16a
  • Ps 107: 1, 2, 3
  • Gz 37: 1, 2

  • God belooft ons leiding! Dat vraagt om
  • 1. Zelfkennis
  • 2. Godskennis

Audio download