Hieronder staat een beperkte selectie van (recentere) preken. Vanaf 2018 worden alle kerkdiensten ook op ons YouTube kanaal gezet. De video-opnames van 2017 en daarvoor zijn terug te vinden op Vimeo.

14 januari 2024 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB Artikel 17

Liturgie

  • Ps 118: 7, 8
  • Ps 25: 6, 7
  • Ps 90: 1, 2
  • Ps 90: 6, 7, 8
  • Ps 111: 3, 4
  • L Genesis 11: 1 - 9
  • L Genesis 12: 1 - 4
  • L Galaten 3: 14 - 29
  • T NGB Artikel 17

  • De HEERE is de Betrouwbare
  • 1. In Christus
  • 2. In Zijn belofte voor jou

7 januari 2024 - ochtend - ds. A. Bas - 1 Thessalonicenzen 1: 1b

Liturgie

  • Ps 85: 3, 4
  • Ps 34: 4, 8
  • Ps 56: 1, 2
  • Ps 56: 3, 4
  • Ps 29: 5
  • Ps 91: 7, 8
  • L Handelingen 17: 1 - 14
  • L 1 Thessalonicenzen 1
  • T 1 Thessalonicenzen 1: 1b

  • U krijgt de zegen van de Here!
  • 1. genade
  • 2. vrede

24 december 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lucas 2: 1 - 5

Liturgie

  • Gz 7: 1, 2, 3
  • Ps 2: 3, 4
  • Gz 7: 4, 5, 6
  • Ps 97: 1, 4
  • Gz 8: 1, 4
  • L Ps 82
  • L Galaten 4: 1 - 7
  • T Lucas 2: 1 - 5

  • De HEERE gebruikt de wereldheerser om de belofte van de komst van de Eeuwige Koning werkelijkheid te maken
  • 1. De HEERE gebruikt Augustus
  • 2. De HEERE brengt Jozef en Maria in Bethlehem

26 november 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Jesaja 61: 1 - 2

Liturgie

  • Ps 45: 1, 3
  • Ps 34: 3, 4
  • Ps 51: 5, 6, 7
  • Ps 34: 7, 8
  • Gz 14: 1, 2
  • L Jesaja 61
  • L Lukas 4: 16 - 30
  • T Jesaja 61: 1 - 2

  • De Christus komt om de blijde boodschap te brengen

5 november 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB artikel 14

Liturgie

  • Gz 13: 1, 2
  • Ps 143: 1, 2, 8
  • Ps 143: 9, 10
  • Gz 17: 1, 3, 4
  • Ps 32: 1, 2
  • L Genesis 3: 1 - 8
  • L Romeinen 8: 1 - 17
  • T NGB artikel 14

  • Tegen de goede God gekozen – door deze genadige God gered
  • 1. Gekozen tegen de goede God
  • 2. Onze redding totaal afhankelijk van de genadige God

29 oktober 2023 - middag - ds. J.R. Visser - HC Zondag 21

Liturgie

  • Ps 68: 2, 8
  • Ps 33: 7, 8
  • Gz 32: 1, 2, 3
  • Gz 32: 4, 5
  • Gz 37
  • L Deuteronomium 26: 16 - 19
  • L Efeze 2: 11 - 22
  • T HC Zondag 21

  • Wat is de kerk?

29 oktober 2023 - ochtend - ds. P. Helmus - Jeremia 5: 25

Liturgie

  • Ps 93: 1, 2, 3
  • Ps 115: 2, 4, 5
  • Ps 104: 4, 8, 9
  • Ps 145: 3, 4, 5
  • Gz 31: 2, 3
  • L Jeremia 5: 1 - 31
  • T Jeremia 5: 25

  • De zonde van Israël onthoudt hen de verbondszegen
  • 1. Zonde die bestaat in afvalligheid
  • 2. Zonde die wortelt in onwetendheid
  • 3. Zonde die blijkt in zedeloosheid

15 oktober 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB artikel 12

Liturgie

  • Ps 66: 6
  • Ps 33: 1, 3
  • Ps 34: 3, 4, 6
  • Ps 91: 1, 5, 6, 7
  • Ps 104: 9, 10
  • Ps 148: 1, 5
  • L Jesaja 40: 12 - 31
  • T NGB artikel 12

  • De HEERE is de Schepper van alle dingen
  • 1. Wie Hij is als de Schepper
  • 2. Ook de engelen zijn door Hem geschapen

8 oktober 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB artikel 11

Liturgie

  • Ps 84: 1, 6
  • Ps 143: 8, 9
  • Ps 51: 5, 6, 7
  • Gz 26: 2, 3, 4
  • Gz 28: 1, 4
  • L 1 Korinthe 6: 12 - 20
  • L 2 Korinthe 6: 14 - 7: 1
  • T NGB artikel 11

  • De Heilige Geest is God
  • 1. Gods Woord laat ons dat zien
  • 2. Wij ervaren dat in ons leven. Leven door de Geest

17 september 2023 - middag - ds. A. Bas - HC Zondag 20

Liturgie

  • Ps 143: 8, 9, 10
  • Gz 26b: 4, 5
  • Ps 16: 3, 4
  • Gz 41: 1
  • Ps 16: 5
  • L Efeziërs 1: 3 - 14
  • T HC Zondag 20

  • Wie de Geest heeft, kent Zijn weg!
  • 1. Hij laat Zich horen
  • 2. Hij laat Zich gelden
  • 3. Hij laat Zich vinden

10 september 2023 - middag - ds. R. Douma - Titus 2: 14

Liturgie

  • Ps 37: 1, 8, 11
  • Ps 130: 4, 2
  • Ps 37: 2, 4, 12, 15
  • Ps 37: 16
  • Gz 30: 4, 5, 6
  • L Titus 2: 11 - 3: 15
  • T Titus 2: 14

  • Leef als eigendom van Christus in deze wereld
  • 1. Het kwade beheerst deze wereld;
  • 2. Verwarring dreigt ons te beheersen in deze wereld;
  • 3. Het goede moet ons beheersen in deze wereld.

27 augustus 2023 - middag - ds. H. Drost - HC Zondag 18

Liturgie

  • Ps 21: 1, 2, 3
  • Ps 68: 7, 8
  • Ps 68: 13
  • Ps 47: 3
  • Gz 24: 5
  • L Ps 68
  • T HC Zondag 18

  • Christus' verheerlijking
  • 1. Als mens
  • 2. Als God

27 augustus 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Leviticus 21: 16 - 24

Liturgie

  • Ps 108: 1, 2
  • Ps 146: 3, 5, 6
  • Ps 72: 1, 4, 7, 10
  • Gz 22: 2, 6
  • Gz 25: 2, 3
  • L Leviticus 10: 8 - 11
  • L Openbaring 20: 1 - 6
  • T Leviticus 21: 16 - 24

  • De HERE verzorgt de gehandicapte priesterzoon
  • 1. Hij sluit hem van het priesterwerk uit
  • 2. Hij laat hem delen in de priesterinkomsten
  • 3. Hij maakt hem eens priester in volle heerlijkheid

6 augustus 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Hosea 1: 1 - 3

Liturgie

  • Ps 29: 1, 5
  • Ps 33: 2, 5
  • Gz 32
  • Ps 16: 1, 4
  • Ps 63: 1, 2
  • L Mattheüs 5: 1 - 13
  • L Hosea 1
  • T Hosea 1: 1 - 3

  • De profeet van Gods liefde moet trouwen met de overspelige Gomer
  • 1. De tijd
  • 2. Het huwelijk

23 juli 2023 - ochtend - ds. F.J. Bijzet - Exodus 2: 11 - 15

Liturgie

  • Ps 16: 1, 2
  • Ps 81: 4, 7
  • Ps 81: 6, 8
  • Ps 119: 13, 14
  • Gz 32: 3
  • Ps 69: 3, 10
  • L Exodus 2: 11 - 15
  • L Handelingen 7: 20 - 27
  • L Hebreeen 11: 23 - 26
  • T Exodus 2: 11 - 15

  • God vormt Mozes tot de verlosser van Zijn volk. Hij leert hem om:
  • 1. Radicaal voor Gods beloften te kiezen
  • 2. Geduldig op Gods tijd te wachten
  • 3. De verwerping door Gods volk te dragen.

9 juli 2023 - ochtend - ds. A. de Jager - Ps 119: 5a

Liturgie

  • Ps 119: 1, 2
  • Ps 143: 2, 3, 8
  • Ps 119: 41, 44
  • Ps 119: 65, 66
  • Gz 41
  • L Ps 119: 1 - 8
  • L Romeinen 8: 12 - 39
  • T Ps 119: 5a

  • De klacht van de kinderen van God,
  • 1. zoals ze die van nature kennen.
  • 2. zoals ze die van de Geest leren.

2 juli 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Leviticus 24: 10 - 23

Liturgie

  • Ps 52: 5, 6
  • Ps 73: 1, 11
  • Ps 5: 2, 3, 4, 5
  • Gz 28
  • Ps 138: 1, 2
  • L Openbaring 5
  • T Leviticus 24: 10 - 23

  • De HEERE laat in de woestijn zien dat we Zijn naam met diepe eerbied hebben te gebruiken
  • 1. De HEERE is niet zomaar iemand
  • 2. Zijn naam is er om te gebruiken

14 mei 2023 - middag - ds. A. de Jager - Handelingen 17: 30 - 31

Liturgie

  • Ps 98: 1, 2
  • Ps 2: 1, 2
  • Ps 2: 3, 4
  • Ps 67: 2
  • Ps 98: 3, 4
  • L Johannes 5: 19 - 32
  • L Handelingen 17: 15 - 34
  • T Handelingen 17: 30 - 31

  • Pasen: als vergezicht op het laatste gericht.
  • 1. het gewicht van dat gericht
  • 2. het licht in dat gericht

14 mei 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB Artikel 6

Liturgie

  • Ps 42: 1, 2, 5
  • Ps 78: 1, 2
  • Ps 119: 51, 52, 53, 54
  • Gz 32: 1, 3, 5
  • Ps 1: 1, 2
  • L Titus 2
  • L Openbaring 22: 12 - 21
  • T NGB Artikel 6

  • De Bijbel geeft ons de Hemelse en volmaakte leer
  • 1. Daarbij passen de apocriefe boeken niet
  • 2. Daarbij past de gezonde leer

7 mei 2023 - middag - ds. A. de Jager - Lucas 24: 31 - 32

Liturgie

  • Ps 16: 1, 3
  • Ps 119: 12
  • Ps 16: 4, 5
  • Ps 23: 3
  • Ps 56: 4
  • L Lucas 24: 13 - 35
  • T Lucas 24: 31 - 32

  • De weg van Pasen naar paasfeest. Dat is een weg:
  • 1. vanaf het Paasfeit;
  • 2. met de Paasvorst;
  • 3. in het Paasgeloof.

7 mei 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB artikel 5

Liturgie

  • Ps 85: 1, 2
  • Ps 25: 3, 4
  • Gz 38: 3, 4, 6
  • Ps 135: 1, 12
  • Ps 12: 1, 4
  • Ps 85: 3, 4
  • L 2 Timotheus 3: 1 - 4: 5
  • T NGB artikel 5

  • De hele Bijbel is Gods Woord
  • 1. Dat laat de Heilige Geest zien
  • 2. Dat bepaalt ons geloof

30 april 2023 - middag - ds. J.R. Visser - Jozua 10: 12 - 14

Liturgie

  • Ps 144: 1, 6
  • Ps 136: 1, 6, 7, 8, 21
  • Ps 85: 3, 5, 6
  • Ps 148: 1, 5
  • Gz 3
  • L Jozua 10: 1 - 15
  • L Efeze 6: 10 - 24
  • T Jozua 10: 12 - 14

  • De HERE laat op het gebed van Jozua zien dat Hij zelfs vanaf de hemel voor Zijn volk strijdt
  • 1. De HERE laat Zijn grootheid zien
  • 2. De HERE geeft de belijders van Zijn Naam moed.

9 april 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lucas 24: 5

Liturgie

  • Gz 20: 1, 2, 3
  • Ps 9: 1, 2, 3
  • Ps 16: 3, 4, 5
  • Gz 22: 1, 2, 3
  • Gz 21
  • Ps 30: 1, 7
  • L Johannes 20: 30 - 31
  • L Lucas 24: 1 - 12, 38 - 49
  • T Lucas 24: 5

  • Christus zorgt er voor dat je het leven niet bij de dood hoeft te zoeken
  • 1. Teleurstelling
  • 2. Zicht op een geweldig leven

26 maart 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB Artikel 2

Liturgie

  • Ps 8: 1, 2, 3
  • Ps 33: 2, 3
  • Ps 148: 1, 2, 3
  • Gz 2: 1, 4, 5
  • Ps 104: 9, 10
  • L Ps 19
  • L Romeinen 1: 18 - 25
  • T NGB Artikel 2

  • De enige God laat zich kennen
  • 1. Door de schepping
  • 2. Door Zijn Woord

8 maart 2023 - avond - ds. J.R. Visser - Numeri 33: 1 - 49

Liturgie

  • Ps 106: 1, 2
  • Ps 106: 18, 20, 22
  • Ps 105: 19, 20, 21
  • Ps 62: 1, 4
  • Ps 136: 1, 20, 21
  • L Numeri 33: 1 - 49
  • T Numeri 33: 1 - 49

  • De HERE zorgt op weg naar het beloofde land voor Zijn volk
  • 1. Op goede dagen
  • 2. Ondanks kwade dagen
  • 3. Op gewone dagen

5 maart 2023 - middag - ds. L. Heres - Johannes 19: 8 - 9

Liturgie

  • Ps 89: 7, 14
  • Ps 82: 1, 2
  • Ps 51: 1, 4, 5
  • Ps 30: 1, 7
  • Gz 15: 1, 2
  • L Johannes 9: 24 - 41
  • L Johannes 19: 1 - 12
  • T Johannes 19: 8 - 9

  • Gods Zoon onder het oordeel van Pilatus
  • 1. Hij neemt de leiding op zich
  • 2. Hij neemt het lijden op zich

5 maart 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - NGB artikel 1

Liturgie

  • Ps 105: 1, 2
  • Ps 139: 1, 11
  • Ps 27: 3, 4, 5, 6
  • Ps 105: 3, 4
  • Gz 29
  • L Jesaja 43: 8 - 21
  • L Jakobus 1: 19 - 27
  • T NGB artikel 1

  • Wat is God geweldig!

26 februari 2023 - middag - ds. R. Douma - HC Zondag 1

Liturgie

  • Ps 115: 1, 2, 6
  • Ps 36: 1, 3
  • Ps 73: 10, 11
  • Gz 26a: 3, 4
  • Gz 26b: 5
  • L Mattheüs 7: 24 - 27
  • L 2 Korinthe 1: 1 - 11
  • T HC Zondag 1

  • Rotsvaste troost hebben we in Jezus Christus alleen
  • 1. Wat we moeten opgeven;
  • 2. Wat ons is gegeven.

5 februari 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Mattheüs 13: 31, 32

Liturgie

  • Ps 71: 10, 11, 14
  • Ps 19: 3, 4
  • Ps 87
  • Gz 22: 1, 7
  • Gz 24: 1, 2, 5
  • L Handelingen 17: 29 - 31
  • L Ezechiël 17: 11 - 18: 9
  • T Mattheüs 13: 31, 32

  • Het Koninkrijk van de Hemel is als een mosterdzaadje
  • 1. Op het eerste gezicht onbetekenend klein
  • 2. Uiteindelijk alles betekenend groot

22 januari 2023 - ochtend - ds. J.R. Visser - Ezechiel 1: 1 - 3, 28

Liturgie

  • Ps 77: 3, 4
  • Ps 94: 3, 5, 6
  • Ps 18: 1, 2, 3, 5
  • Ps 1
  • Ps 126: 1, 2
  • L Ezechiel 1
  • L Openbaring 1: 9 - 18
  • T Ezechiel 1: 1 - 3, 28

  • Alles verandert! Waar is de HEERE?
  • 1. Alles verandert
  • 2. De HEERE is er!

8 januari 2023 - ochtend - ds. A.H. Driest - Habakuk 1: 1 - 5

Liturgie

  • Ps 99: 1, 4
  • Ps 139: 1, 11
  • Ps 42: 1
  • Ps 42: 5, 7
  • Ps 55: 7, 9
  • L Habakuk 1
  • T Habakuk 1: 1 - 5

  • De schreeuw naar het waarom van Habakuk.
  • Het is de stem van iemand die
  • 1. zich hulpeloos voelt; maar
  • 2. niet hopeloos.

11 december 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - HC Zondag 43

Liturgie

  • Ps 15: 1, 2
  • Gz 1: 1
  • Gz 1: 13
  • Ps 5: 4, 5, 9, 10
  • Ps 140: 1, 8, 9, 10
  • Ps 133
  • L Spreuken 6: 1 - 19
  • L 1 Petrus 4: 1 - 11
  • T HC Zondag 43

  • Spreek in liefde de waarheid

27 november 2022 - ochtend - ds. A.H. Driest - Openbaring 2: 10b

Liturgie

  • Ps 30: 1, 3
  • Ps 139: 1, 11
  • Ps 49: 1, 2, 5
  • Gz 24: 3, 4, 5
  • Gz 14: 1, 2
  • L Openbaring 2: 8 - 11
  • L Openbaring 12: 13 - 18
  • T Openbaring 2: 10b

  • Wie is kampioen in de strijd van het leven
  • 1. Het doel
  • 2. De prijs

20 november 2022 - middag - ds. A. Bas - Esther 5: 2

Liturgie

  • Ps 125: 1, 2, 3
  • Ps 14: 1, 2, 3
  • Ps 14: 5
  • Ps 119: 22, 23, 24
  • Ps 119: 28
  • Ps 93: 1, 2, 3
  • L Esther 1: 9 - 12, 3: 7 - 11
  • L Esther 2: 15 - 17, 4: 15 - 17
  • L Esther 5: 1 - 8
  • T Esther 5: 2

  • Ook Ahasveros is een werktuig in Gods hand!
  • Genade wordt
  • 1. bij hem gevonden
  • 2. door hem bewezen
  • 3. van hem ontvangen

20 november 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - HC Zondag 40

Liturgie

  • Ps 139: 6, 7, 8
  • Ps 31: 9, 11, 14
  • Ps 140: 8, 9, 10
  • Ps 133
  • Gz 35
  • L Ps 139
  • L 1 Johannes 3: 11 - 24
  • T HC Zondag 40

  • De God van liefde waakt over het leven
  • 1. Wat Hij verbiedt
  • 2. Wat Hij gebiedt

30 oktober 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Handelingen 16: 1 - 5

Liturgie

  • Ps 21: 1, 3
  • Ps 53: 1, 2, 5
  • Ps 149
  • Ps 111: 1, 6
  • Gz 35: 1, 3
  • L 2 Timotheus 1: 1, 2
  • L 2 Timotheus 3: 10 - 4: 5
  • T Handelingen 16: 1 - 5

  • Christus maakt Timotheus tot medewerker in de verkondiging van het evangelie van de vrijheid
  • 1. Daarom wordt Timotheus besneden
  • 2. Daarom gaat hij met Paulus mee

4 september 2022 - ochtend - ds. R. Douma - Jesaja 1: 27 - 28

Liturgie

  • Ps 92: 1, 2
  • Ps 92: 3
  • Ps 130: 2, 3, 4
  • Ps 92: 4, 7, 8
  • Ps 48: 1, 3
  • L Jesaja 1: 1 - 31
  • T Jesaja 1: 27 - 28

  • De HEERE bewerkt een heerlijke catastrofe in Sion; Hij trekt een rechte lijn.
  • Een rechte lijn trekken, dat
  • 1. deden de leiders van Israël niet meer,
  • 2. dat doet de HEERE wel,
  • 3. en dat doet Christus wel.

28 augustus 2022 - middag - ds. J.R. Visser - HC Zondag 28, 29

Liturgie

  • Ps 34: 1, 3
  • Gz 28
  • Ps 63: 2, 3
  • Gz 19: 1, 3
  • Ps 145: 2
  • L Johannes 6: 52 - 59
  • L Galaten 5: 13 - 26
  • T HC Zondag 28, 29

  • De Here laat in het avondmaal zien dat je niet zonder Christus kunt
  • 1. Om uit de dood te komen
  • 2. Om echt berouw te leren
  • 3. Om op te staan in geloof

21 augustus 2022 - middag - ds. J.R. Visser - HC Zondag 27

Liturgie

  • Ps 8: 1, 2, 6
  • Ps 34: 1, 5, 7
  • Ps 78: 1, , 2, 3, 10
  • Gz 3
  • Ps 147: 1, 5
  • L Marcus 10: 13 - 16
  • L Handelingen 2: 37 - 47
  • T HC Zondag 27

  • De kinderen in Christus' kerk moeten gedoopt worden
  • 1. Want zij horen bij Gods verbond
  • 2. Want Christus heeft hen Zijn belofte gegeven

21 augustus 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Marcus 13: 28 - 37

Liturgie

  • Ps 149
  • Ps 98
  • Gz 6
  • Ps 97: 4, 5
  • Gz 24: 3, 5
  • L Spreuken 19
  • L 2 Thessalonicenzen 3
  • T Marcus 13: 28 - 37

  • Kijk om je heen en verwacht Christus!
  • 1. Let op de tekenen
  • 2. Wees klaar voor je ontmoeting met Christus

3 juli 2022 - middag - ds. J.R. Visser - HC Zondag 20

Liturgie

  • Ps 143: 1, 9
  • Ps 51: 4, 5
  • Gz 27: 4, 5, 9
  • Ps 104: 8, 9, 10
  • Gz 3
  • L Johannes 3: 1 - 21
  • T HC Zondag 20

  • Ik geloof in de Heilige Geest
  • Hij leert mij geloven

3 juli 2022 - ochtend - ds. A. de Jager - Lucas 18: 8

Liturgie

  • Ps 18: 1, 9
  • Ps 130: 1, 2, 3, 4
  • Ps 116: 1, 3, 5
  • Ps 42: 1, 3, 5
  • Ps 98: 1, 4
  • L Lucas 17: 1 - 10
  • L Lucas 17: 20 - 30
  • L Lucas 18: 1 - 8
  • T Lucas 18: 8

  • De Here Jezus vraagt zelfonderzoek

19 juni 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Marcus 13: 9 - 13

Liturgie

  • Ps 123
  • Ps 119: 59, 60
  • Ps 12
  • Gz 30: 1, 2, 5
  • Ps 124
  • L Johannes 16: 1 - 16
  • T Marcus 13: 9 - 13

  • De vervolgde kerk als teken van Christus' terugkeer
  • 1. De kerk wordt vervolgd
  • 2. De kerk blijft staande

12 juni 2022 - middag - ds. R. Douma - Kolossenzen 1: 9 - 11

Liturgie

  • Ps 111: 1, 2
  • Ps 111: 6
  • Ps 100: 1, 2
  • Ps 100: 4
  • Ps 84: 3, 4, 6
  • L Kolossenzen 1: 1 - 14
  • T Kolossenzen 1: 9 - 11

  • Wandel verder met onze Heere Jezus Christus
  • 1. God verder leren kennen;
  • 2. Verder groeien in het kennen van Hem;
  • 3. In Gods kracht verder gaan.

15 mei 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Mattheus 8: 23 - 27

Liturgie

  • Ps 89: 3, 4
  • Ps 65: 1, 2, 11
  • Ps 107: 1, 8, 9, 11
  • Ps 42: 4, 5
  • Ps 43: 3, 4
  • L Mattheus 8: 18 - 27
  • T Mattheus 8: 23 - 27

  • Gods liefdevolle trouw blijft er altijd
  • 1. Gods trouw
  • 2. Gods vrede

8 mei 2022 - middag - ds. J.R. Visser - HC Zondag 13

Liturgie

  • Ps 123
  • Gz 28: 2, 3
  • Ps 103: 5, 7
  • Ps 27: 4, 5
  • Gz 3
  • L 1 Johannes 3
  • T HC Zondag 13

  • Gods eniggeboren Zoon is onze HEER.
  • 1. Door Hem zijn wij Gods kinderen
  • 2. Daarom willen we graag slaven van Hem zijn

17 april 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lucas 24: 1

Liturgie

  • Gz 20: 1, 2, 3
  • Ps 68: 8, 13
  • Ps 21: 1, 2, 3
  • Ps 16: 4, 5
  • Gz 21
  • L Genesis 1: 1 - 5
  • L Lucas 24: 1 - 12
  • L Openbaring 21: 22 - 27
  • T Lucas 24: 1

  • Jezus staat op op de eerste dag van de week
  • 1. Bij Hem begint het leven
  • 2. Bij Hem is er de verlossing van het leven

3 april 2022 - middag - ds. L. Heres - HC Zondag 9

Liturgie

  • Ps 33: 8
  • Ps 55: 7, 9
  • Ps 8: 3, 5, 6
  • Ps 33: 3, 5
  • Ps 104: 8, 9
  • L Romeinen 8: 15 - 28
  • L Romeinen 8: 38 - 39
  • T HC Zondag 9

  • De almachtige Schepper is mijn Vader
  • 1. dat is indrukwekkend
  • 2. dat is troostend
  • 3. dat is hoopgevend

3 april 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Leviticus 4: 1 - 3

Liturgie

  • Ps 96: 1, 4
  • Ps 4: 2, 3
  • Ps 19: 5, 6
  • Ps 32: 1, 2
  • Gz 18
  • L 1 Petrus 2: 19 - 25
  • L Hebreeën 7: 19 - 28
  • T Leviticus 4: 1 - 3

  • Gods weg van verzoening door het zondoffer (I)

6 maart 2022 - middag - ds. J.R. Visser - Markus 9: 43 - 48

Liturgie

  • Ps 135: 1, 2, 12
  • Ps 4: 2, 3
  • Ps 143: 9, 10
  • Gz 17: 3, 4, 5
  • Gz 3
  • L Markus 9: 30 - 50
  • L Spreuken 23: 29 - 35
  • T Markus 9: 43 - 48

  • Christus roept op om wat naar een zondig leven leidt radicaal weg te doen
  • 1. De noodzaak
  • 2. De zegen

6 maart 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - HC Zondag 5

Liturgie

  • Ps 9: 1, 5, 6
  • Ps 130
  • Gz 22: 1, 2, 3
  • Gz 16
  • Gz 8: 1, 4
  • L Mattheus 25: 1 - 10
  • T HC Zondag 5

  • Er moet betaald worden! Maar kan dat?
  • 1. Niet door een zondig mens.
  • 2. Zelfs niet door een zondeloos schepsel.
  • 3. Door een mens die ook God is.

27 februari 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Psalm 88: 11 - 13

Liturgie

  • Ps 142: 1, 4
  • Ps 37: 5, 8, 11
  • Ps 30: 5, 6, 7
  • Ps 121
  • Gz 14: 3, 4
  • L Psalm 88
  • L Johannes 11: 23 - 46
  • T Psalm 88: 11 - 13
  • T Johannes 11: 26

  • Doet de Here aan de doden een wonder?

16 januari 2022 - ochtend - ds. J.R. Visser - Exodus 20: 14

Liturgie

  • Ps 8: 1, 2, 3
  • Ps 4: 2, 3
  • Ps 45: 1, 4, 5, 6
  • Ps 125: 1, 2
  • Gz 35: 1, 2
  • L 1 Korinthe 6: 12 - 20
  • L 1 Korinthe 7: 36 - 40
  • T Exodus 20: 14

  • De Here geeft seksualiteit als een prachtig cadeau (II)
  • 1. Het is geen speelgoed
  • 2. Hoe zoek je een man of vrouw?

31 december 2021 - middag - ds. J.R. Visser - Jozua 24: 31

Liturgie

  • Ps 86: 2, 7
  • Ps 105: 1, 21
  • Ps 90: 1, 8
  • Gz 3
  • Ps 1: 1, 2
  • L 2 Thess 2: 13 - 17
  • L Jozua 24: 29 - 33
  • T Jozua 24: 31

  • Blijf getuigen van Gods grote daden
  • 1. Gods volk bleef onder Jozua en zijn leeftijdsgenoten de HERE dienen
  • 2. Toch leefden ze niet met de HERE

26 december 2021 - ochtend - ds. J.R. Visser - Micha 5: 1

Liturgie

  • Ps 72: 1, 2
  • Gz 10: 1, 2
  • Ps 132: 5, 8, 9, 10
  • Ps 33: 4, 8
  • Gz 9
  • L Micha 4: 9 - 5: 5
  • L Johannes 7: 38 - 53
  • T Micha 5: 1

  • De grote Koning zal vanuit Bethlehem komen.
  • 1. Al zou je dat niet verwachten,
  • 2. maar Hij komt wel volgens Gods plan.

5 december 2021 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lucas 1: 46 - 48a

Liturgie

  • Ps 103: 1, 3
  • Ps 138: 3, 4
  • Gz 7: 1, 2
  • Gz 30: 4, 6
  • Ps 104: 1, 9
  • L 1 Samuel 2
  • L Lucas 1: 39 - 45
  • T Lucas 1: 46 - 48a

  • Maria zingt de lof op de Here
  • 1. Om Zijn grootheid
  • 2. Omdat Hij naar haar lage staat heeft omgezien.

14 november 2021 - ochtend - ds. J.R. Visser - HC Zondag 44

Liturgie

  • Ps 5: 3, 5
  • Ps 139: 1, 2, 11
  • Gz 10: 1, 2
  • Ps 143: 8, 9
  • Ps 25: 2, 4
  • L Romeinen 6: 1 - 23
  • T HC Zondag 44

  • De HERE eist in het 10e gebod dat wij radicaal met de zonde breken
  • 1. Omdat we in Christus verlost zijn
  • 2. Omdat Christus onze Heer is

24 oktober 2021 - ochtend - ds. P. Helmus - Ps 139: 17 - 18

Liturgie

  • Ps 57: 5, 6
  • Ps 139: 11
  • Ps 139: 6, 7
  • Ps 36: 2, 3
  • Gz 41
  • L Ps 139: 1 - 24
  • T Ps 139: 17 - 18

  • Het hoogtepunt van Godskennis ligt in het besef van Zijn liefhebbende intenties
  • 1. Dat is kostbaar besef
  • 2. Dat is verheerlijkend besef
  • 3. Dat is zuiverend besef

10 oktober 2021 - ochtend - ds. J.R. Visser - HC Zondag 40

Liturgie

  • Ps 5: 5, 10
  • Ps 139: 7, 11
  • Ps 31: 2, 9, 11
  • Ps 68: 8, 13
  • Gz 22: 2, 3
  • L Ps 139
  • L Mattheus 5: 38 - 48
  • T HC Zondag 40

  • Vader in de hemel leert ons het leven in liefde te beschermen
  • 1. Wat dit van de HERE zegt
  • 2. Wat de HERE ons daarin gebied

19 september 2021 - middag - dr. V.E. 'd Assonville - Romeinen 10: 17

Liturgie

  • Ps 33: 2 3
  • Ps 118: 1 8
  • Ps 118: 9 10
  • Ps 119: 66
  • Gz 6
  • Ps 40: 2
  • Gz 3
  • L Romeinen 10: 1 - 17
  • T Romeinen 10: 17
  • L 2 Timotheüs 2: 1 - 13
  • T 2 Timotheüs 2: 9b

  • Preek dr. V.E. 'd Assonville over Romeinen 10:17:
  • Rechtvaardigmaking is de enige weg tot behoud
  • 1. de weg waarlangs wij tot geloof komen
  • 2. de inhoud van de prediking
  • Preek ds. J.R. Visser over 2 Timotheüs 2:9b:
  • Geen thema en punten

22 augustus 2021 - ochtend - kand. R.R. Douma - Ps 119: 97 - 103

Liturgie

  • Ps 147: 1
  • Ps 147: 7
  • Ps 119: 37 39
  • Ps 19: 3
  • Ps 119: 65
  • L Deuteronomium 4: 5 - 10
  • L Deuteronomium 4: 30 - 36
  • L Ps 119: 73 - 104
  • T Ps 119: 97 - 103

  • Het onderwijs van de Here zelf is het beste en het veiligst
  • 1. Het is het beste, het is zoet
  • 2. Het is het veiligst, want het is goed

15 augustus 2021 - middag - ds. H. Drost - 1 Koningen 8: 22 - 30

Liturgie

  • Ps 63: 1, 2
  • Ps 27: 3, 4
  • Ps 79: 1, 2, 3
  • Gz 27: 5
  • Gz 27: 9
  • Ps 68: 11
  • L 1 Koningen 6: 1 - 14
  • L 1 Koningen 8: 1 - 13
  • L 1 Koningen 8: 12 - 13
  • T 1 Koningen 8: 22 - 30

  • GODS LIEFDE ZOEKT ONS
  • 1. de afstand - Oude Testament
  • 2. de intimiteit - Nieuwe Testament

20 juni 2021 - middag - ds. J.R. Visser - Galaten 5: 22

Liturgie

  • Ps 147: 2, 7
  • Ps 18: 1, 10
  • Ps 37: 5, 12
  • Ps 73: 1, 11
  • Ps 131
  • L Numeri 12
  • L 2 Korinthiërs 10: 1 - 11
  • T Galaten 5: 22

  • De vrucht van de Geest is ook zachtmoedigheid.
  • Wie zachtmoedig is:
  • 1. staat sterk
  • 2. leeft niet voor eigen belang

13 juni 2021 - middag - ds. P. Helmus - Spreuken 9: 6

Liturgie

  • Ps 96: 1, 6
  • Ps 14: 1, 2, 5
  • Ps 49: 1, 4, 5
  • Ps 111: 1, 4, 6
  • L Spreuken 8: 1 - 5
  • L Spreuken 8: 27 - 36
  • L Spreuken 9: 1 - 18
  • T Spreuken 9: 6

  • De Hoogste Wijsheid nodigt allen uit.
  • 1. De gestelde eis van die uitnodiging
  • 2. De gegeven belofte met die uitnodiging
  • 3. De gewezen weg in die uitnodiging

30 mei 2021 - middag - ds. A. de Jager - Handelingen 2: 36

Liturgie

  • Ps 45: 1, 5
  • Ps 118: 8, 9
  • Ps 145: 1, 2, 4
  • Gz 31: 1
  • Gz 31: 2, 3
  • L Handelingen 2: 14 - 40
  • T Handelingen 2: 36

  • Petrus' pinksterpreek dringt tot geloof in Christus glorie.
  • 1. met kracht.
  • 2. tot verlossing.
  • 3. in dankbaarheid.

2 mei 2021 - middag - ds. H. Drost - Ps 30: 12 - 13

Liturgie

  • Gz 25: 1, 2
  • Ps 30: 4, 5, 6
  • Ps 30: 7
  • Ps 98: 1
  • Gz 40: 2
  • L 2 Samuel 5
  • L Ps 30
  • T Ps 30: 12 - 13

  • Preek 1:
  • Psalm 30:
  • 1. Bij de inwijding van het huis : Davids paleis
  • 2. Bij de inwijding van het huis : Gods tempel
  • Preek 2:
  • Ons leven moet loven blijven. Daarom is Gods soms
  • 1. even afwezig
  • 2. weer aanwezig

11 april 2021 - ochtend - ds. P. Helmus - HC Zondag 16

Liturgie

  • Ps 101: 1, 3
  • Ps 56: 4
  • Ps 115: 8
  • Gz 14: 1, 3, 4
  • Ps 68: 8, 13
  • L Johannes 19: 28–42
  • L Jesaja 53: 8–12
  • T HC Zondag 16

  • De Middelaar heeft Zijn leven uitgestort in de dood
  • 1. Waarin bestaat die dood?
  • 2. Waarom komt die dood?
  • 3. Wat brengt ons die dood?

28 maart 2021 - middag - ds. A. Bas - Johannes 13: 14 - 15

Liturgie

  • Ps 103: 1 3
  • Gz 15: 1 2
  • Ps 26: 5 6
  • Ps 103: 2 4
  • Ps 103: 5 8 9
  • L Johannes 13: 1 - 20
  • T Johannes 13: 14 - 15

  • Liefde is alles!
  • 1. daar leven wij van
  • 2. daar leven wij voor

28 februari 2021 - middag - ds. L. Heres - Mattheüs 26: 65 - 66

Liturgie

  • Ps 97: 1 4
  • Ps 31: 1 8
  • Ps 118: 7 8
  • Ps 57: 2 6
  • Gz 17: 1 2 3
  • L Mattheüs 26: 57 - 68
  • T Mattheüs 26: 65 - 66

  • Jezus moet sterven omdat Hij de Zoon van God is.
  • Daarin is Hij zelf
  • 1. de Rechter
  • 2. de Hogepriester
  • 3. de Getuige

26 januari 2020 - ochtend - ds. A. de Jager - Jozua 3: 1-6

Liturgie

  • Ps 66: 1, 2
  • Ps 66: 3, 5
  • L Jozua 3
  • Ps 114: 1 - 5
  • T Jozua 3: 1 - 6
  • Ps 44: 1, 2
  • Gez 37: 1, 2

  • God wijst de weg van Sittim naar Gilgal.
  • Dat is:
  • 1. een wondere weg.
  • 2. een duidelijke weg.
  • 3. een unieke weg.

19 januari 2020 - ochtend - ds. A. de Jager - Jozua 2: 1, 24

Liturgie

  • Ps 98: 1, 3
  • Ps 99: 1, 2, 3, 6, 8
  • L Jozua 2
  • Ps 98: 2
  • T Jozua 2: 1, 24
  • Ps 98: 4
  • Ps106: 1, 2, 21, 22

  • Bemoedigende zekerheid dus het met oog op de erfenis (het beloofde land), bemoedigende zekerheid:
  • 1. van God
  • 2. door Rachab
  • 3. voor Jozua en het volk.

12 januari 2020 - middag - br. P. Helmus - 2 Sam 7: 5, 11b - 16

Liturgie

  • Ps 21: 1, 2, 3
  • L 2 Samuel 7
  • Ps 132: 7, 8, 9, 10
  • T 2 Sam 7: 5, 11b - 16
  • Ps 89: 1, 12, 13
  • Gz 22: 1, 3, 7
  • Gz 31: 1, 2, 3

  • Gods wonderlijke aanwezigheid mogelijk door zijn belofte aan David
  • 1. Op Gods manier
  • 2. "Gods wonderlijke aanwezigheid wordt mogelijk" door Davids Zoon
  • 3. Gods wonderlijke aanwezigheid leidt tot aanbidding

5 januari 2020 - middag - proponent A. Jongeneel - HC Zondag 19

Liturgie

  • Ps 91: 1
  • L Lucas 21: 5 - 28
  • Ps 2: 1, 2, 3
  • T HC Zondag 19
  • Ps 3: 1, 2, 3
  • Gz 7: 1, 3
  • Ps 91: 3, 4, 8

  • Geloof met opgeheven hoofd
  • 1. tijdens het opbouwen van de nieuwe tempel
  • 2. tijdens het afbreken van de oude tempel

5 januari 2020 - ochtend - ds. R. van der Wolf - Psalm 119: 135

Liturgie

  • L Psalm 119: 129 - 136
  • T Psalm 119: 135
  • Ps 31: 1 9, 12
  • Ps 18: 9
  • Ps 119: 50 51, 63
  • Ps 86: 4, 5
  • Ps 134

  • God gaat zijn gang, Hij doet dat:
  • 1.verlichtend
  • 2. onderwijzend

8 december 2019 - middag - br. P. Helmus - Jesaja 33: 6

Liturgie

  • Ps 34: 1, 2, 3
  • L Jesaja 11: 1 - 3a
  • L Jesaja 33
  • Ps 102: 1, 11, 6
  • T Jesaja 33: 6
  • Ps 25: 4 - 7
  • Gz 2: 1, 5
  • Ps 34: 4, 5, 7

  • God legt Zijn vrees in het hart van Zijn volk
  • 1. Door Zich te openbaren als de allerhoogste God
  • 2. Met vruchten van kennis en wijsheid
  • 3. Uit de schatkamer van Zijn hart

24 november 2019 - middag - ds. A. Bas - Lucas 18: 38

Liturgie

  • Ps 146: 1, 3, 4, 6
  • L Lucas 4: 14 - 30
  • Ps 132: 6, 7, 8, 9
  • L Lucas 18: 31 - 43
  • T Lucas 18: 38
  • Ps 89: 1, 2
  • Ps 89: 7, 8
  • Ps 134: 3
  • Gz 29: 1, 2, 3, 4

  • Weet, wie Jezus is!
  • 1. hoe Hij heet
  • 2. wat Hij geeft

17 november 2019 - middag - ds. A. de Jager - Jozua 1

Liturgie

  • Ps 45: 1, 5
  • L Jozua 1
  • Ps 45: 2, 6
  • T Jozua 1
  • Ps 89: 1, 6 - 8
  • Ps 68: 8, 11
  • Gz 34: 1 - 4

  • God geeft Jozua opdracht om met het volk het beloofde land binnen te trekken/in bezit te nemen.
  • We horen daarbij resp. van
  • 1. de moedgevende kracht daarvoor
  • 2. het bijzondere karakter daarvan
  • 3. de geboden eenheid daarin.

27 oktober 2019 - middag - proponent A. Jongeneel - HC Zondag 9

Liturgie

  • Ps 100
  • L Job 38
  • Ps 71: 10, 11, 12
  • T HC Zondag 9
  • Ps 23: 1, 2, 3
  • Ps 71: 13, 14
  • Ps 148: 2, 3

  • Vertrouw op de almachtige God:
  • - want hij is niet alleen jouw Schepper
  • - want hij is ook jouw Vader

27 oktober 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Leviticus 16: 3, 6, 11 - 14

Liturgie

  • Ps 143: 1, 2
  • Gz 1: 1
  • Gz 1: 13
  • L Hebreeën 7: 15 - 28
  • Ps 143: 8, 9, 10
  • T Leviticus 16: 3, 6, 11 - 14
  • Ps 141: 1, 2, 3
  • Ps 147: 1, 2

  • De hogepriester gaat op grote verzoendag eerst voor zichzelf het heilige der heilige binnen.

6 oktober 2019 - ochtend - br. P. Helmus - Jakobus 4: 13 - 17

Liturgie

  • Ps 66: 1, 3, 5
  • Ps 112: 1, 2, 3
  • L Spreuken 16: 1 - 9
  • L Luk12: 13 - 21
  • Ps 50: 1, 10, 11
  • T Jakobus 4: 13 - 17
  • Ps 75: 1, 2, 3, 4, 6
  • Ps 18: 1, 8, 9

  • Gelovig leven met de toekomst.
  • 1. In besef van vergankelijkheid
  • 2. In erkenning van afhankelijkheid
  • 3. Door het roemen in de Heer

15 september 2019 - middag - ds. A. de Jager - Joh 6: 67

Liturgie

  • Ps 115: 1, 8
  • L Joh 6: 11 - 15
  • L Joh 6: 26 - 70
  • Ps 107: 1, 3
  • T Joh 6: 67
  • Ps 26: 2
  • Gz 15: 1, 2
  • Ps 146: 1, 3, 5, 8

  • Zelfbeproeving als voorbereiding

18 augustus 2019 - ochtend - ds. A. de Jager - Lukas 17: 5, 6

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 68: 1, 2, 3
  • L Lukas 9: 1 - 6
  • L Lukas 17: 1-10
  • L Hebr 11: 30 – 12: 3
  • Ps 89: 3, 8
  • T Lukas 17: 5, 6
  • Gz 37: 1, 2
  • Ps 18: 8, 9, 10

  • Geloofsles van Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dat onderwijs leert ons dat het bij geloof
  • 1. Niet gaat om kwantiteit
  • 2. Wel gaat om kwaliteit

11 augustus 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Johannes 1: 10 - 13

Liturgie

  • Ps 143: 1, 8, 9
  • Ps 106: 1, 21, 22
  • L Jesaja 5: 1 - 7
  • L Lukas 18: 9 - 14
  • Ps 51: 4, 5
  • T Johannes 1: 10 - 13
  • Gz 14: 3, 4
  • Gz 36

  • Ga als door God geboren mensen door het leven
  • 1. Velen willen dat niet
  • 2. Wie gelooft krijgt dat cadeau van God

21 juli 2019 - middag - br. A. Jongeneel - HC Zondag 47

Liturgie

  • Ps 61: 1, 3
  • L Ps 145
  • Ps 92: 1, 2, 5
  • T HC Zondag 47
  • Ps 71: 8, 9, 10, 11
  • Gez 7: 1, 3
  • Ps 93: 1, 2, 3

  • Heiligen en geheiligd worden
  • 1. Zie wat God doet
  • 2. Leer wie God is
  • 3. Weet wat je doet

21 juli 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Handelingen 2: 38, 39

Liturgie

  • Ps 87: 1, 4, 5
  • Ps 105: 3, 5
  • L Genesis 17: 1 - 14
  • L Handelingen 2: 36 - 42
  • Ps 139: 6, 7
  • Bediening van de doop
  • Ps 90: 1, 8
  • T Handelingen 2: 38, 39
  • Gz 35; 1, 2
  • Ps 150

  • De HERE geeft de belofte van Zijn Geest aan de gelovigen en hun kinderen
  • 1. Hij komt met Zijn belofte tot de volwassen gelovigen uit alle volken
  • 2. Hij komt met Zijn belofte tot de kinderen van deze gelovigen

7 juli 2019 - middag - ds. A. de Jager - Hebreeën13: 7 - 9

Liturgie

  • Ps121: 1 - 4
  • L Hebreeën 1 - 2: 4
  • L Kollossenzen 1: 15 - 23
  • L Hebreeën 13: 1 - 10
  • L Leviticus 6: 14-18
  • Ps 91: 1
  • T Hebreeën13: 7 - 9
  • Ps102: 12, 13
  • Ps 102: 6
  • Ps131: 1 - 3

  • Jezus de Christus is de blijvend Onveranderlijke.
  • 1. Dat dient de kerk tot aansporing
  • 2. Dat dient de kerk als waarschuwing
  • 3. Dat dient de kerk tot troost

30 juni 2019 - middag - br. P. Helmus - HC Zondag 44

Liturgie

  • Ps 95: 1, 2, 3
  • L Psalm 51
  • L Romeinen 7: 7 - 26
  • Ps 119: 55, 60, 65
  • T HC Zondag 44
  • Ps 51: 4, 6, 7
  • Gz 2: 1, 5
  • Gz 17: 1, 3, 4, 5

  • De volmaakte eis van Gods wet.
  • 1. De inhoud van die eis
  • 2. Onze hulpeloosheid t.o.v. die eis
  • 3. Het volbrengen van die eis

23 juni 2019 - ochtend - ds. A. de Jager - HC Zondag 43

Liturgie

  • Ps 101: 1
  • Ps 101: 2 - 6
  • L Joh 8: 12 - 20
  • L Joh 8: 30 - 47
  • T HC Zondag 43
  • Ps 141: 1, 3, 8
  • Ps 19: 3, 4
  • Ps 19: 5, 6

  • Waarheid tegenover de leugen.

16 juni 2019 - ochtend - ds. L. Heres - 2 Timoteüs 2: 11 - 13

Liturgie

  • Gz 27: 1, 5, 9
  • Ps 37: 2, 11
  • Gz 41 (ons = hen; ons = hen; ons = hun)
  • L 2 Timoteüs 2: 1 - 13
  • Ps 31: 8, 9, 14
  • T 2 Timoteüs 2: 11 - 13
  • Ps 138: 2, 4
  • Ps 89: 1, 8

  • Hij geeft
  • 1. houvast
  • 2. waarschuwing
  • 3. Zichzelf

9 juni 2019 - ochtend - ds. E. Hoogendoorn - Hand 2: 16 - 21

Liturgie

  • Gz 26b: 1, 2
  • Ps 51: 5
  • L Joël 2:12 - 32
  • Gz 27: 1 - 5
  • L Hand 2: 1 - 15
  • T Hand 2: 16 - 21
  • Gz 27: 6 - 9
  • Ps 145: 2, 5

  • Profetisch licht verklaart de Pinksterwonderen als signalen van de verhoogde Christus
  • Want Christus is het die
  • 1. de beloofde Geest uitdeelt
  • 2. alarmsignalen afgeeft
  • 3. uitkomst biedt in nood

30 mei 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Lukas 24: 50 - 53

Liturgie

  • Ps 47: 1, 3
  • L Handelingen 1: 1 - 11
  • Gz 24:1, 2, 3
  • L Kolossenzen 3: 1 - 17
  • Ps 119: 12, 13, 14, 18
  • T Lukas 24: 50 - 53
  • Gz 3
  • Gz 24: 4, 5

  • Christus' hemelvaart roept om een christelijk leven
  • 1. Want Christus vaart op als Koning
  • 2. Want Christus vaart op als Priester

26 mei 2019 - ochtend - ds. E. Hoogendoorn - Joh 21: 15 - 23

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 95: 3
  • L Joh 21: 1 - 14
  • Ps 23: 1 - 3
  • T Joh 21: 15 - 23
  • Ps 79: 5
  • Gez 38: 3
  • Ps 135: 1, 2, 12

  • De opgestane Heiland neemt Petrus als herdersknecht in dienst
  • 1. met liefde als dienstvoorwaarde
  • 2. uit pastorale zorg voor de schapen
  • 3. met gehoorzaamheid als kern-opdracht

5 mei 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Spreuken 1: 7

Liturgie

  • Ps 124
  • L Spreuken 1: 1 - 19
  • L Galaten 5: 1 - 14
  • Ps 1
  • T Spreuken 1: 7
  • Ps 111:5,6
  • Ps 19: 3,4
  • Gz 40

  • Wee wijs
  • 1. Dat begint bij de eerbied voor de HERE
  • 2. Dat eindigt bij de eerbied voor de HERE

28 april 2019 - middag - ds. A. de Jager - HC Zondag 36 en 37

Liturgie

  • Ps 33: 1, 4
  • L Hand 4: 5 - 12
  • Ps 75: 1
  • L Hand 17: 22 - 34
  • Ps 33: 5
  • T HC Zondag 36 en 37
  • Ps 33: 8
  • Ps 33: 6, 7
  • Ps 113: 1, 2

  • Gods gebruiksaanwijzing met betrekking tot Zijn Naam, die Naam: zo heilig , groot en goed.
  • 1 Heilig in de bijbel.
  • 2 Groot in de wereld.
  • 3 Goed in de omgang.

28 april 2019 - ochtend - ds. L. Heres - Hebreeën 13: 20 - 21

Liturgie

  • Ps 80: 1, 10
  • Ps 78: 1, 2, 20
  • Hebreeën 13
  • Ps 23: 1, 3
  • Hebreeën 13: 20 - 21
  • Ps 24: 2, 3, 4
  • Ps 134: 3
  • Ps 40: 3, 7

  • God maakt zijn werk af door Jezus Christus
  • 1. de toerusting van de gemeente
  • 2. de leiding over de gemeente

21 april 2019 - middag - ds. J.R. Visser - Marcus 16: 9, 10

Liturgie

  • Ps 16: 1, 2, 3
  • L Marcus 16: 1 - 14
  • Gz 22:1-4
  • L Lukas 8: 1 - 3
  • Ps 16: 4, 5
  • T Marcus 16: 9, 10
  • Gz 21
  • Gz 3
  • Ps 103: 1, 9

  • De opgestane Christus gebruikt Maria Magdalena als zijn bijzondere boodschapster
  • 1. Zij is het bewijs van Zijn levendmakende kracht
  • 2. Zij brengt de boodschap van leven aan mensen die rouwen 

19 april 2019 - avond - ds. A. de Jager - Joh 19: 30

Liturgie

  • Ps 22: 1, 10
  • L Jes53
  • L Joh 19: 17 - 30
  • Ps 22: 3, 5, 7
  • T Joh 19: 30
  • Gz 13: 2, 3, 4
  • Belijdenis NGB art 21
  • Gz 13: 5, 6
  • Gz 16

  • Tetelesthai : Het is volbracht!

31 maart 2019 - middag - ds. A. Bas - HC Zondag 33

Liturgie

  • Gz 17: 1, 2, 3
  • L Efeziërs 5: 22 - 33
  • Gz 32: 1, 2
  • T HC Zondag 33
  • Ps 45: 4, 5
  • Ps 149: 1, 2
  • Ps 98:1, 2, 3, 4

  • Kijk eerlijk in de spiegel!
  • 1. verberg het slechte niet
  • 2. versterk het goede wel

31 maart 2019 - ochtend - ds. L. Heres - Johannes 11: 53

Liturgie

  • Ps 22: 12
  • Gz 14: 1, 3
  • L Johannes 11: 38 - 57
  • Ps 116: 5, 6, 8
  • T Johannes 11: 53
  • Ps 146: 2, 6, 8
  • Gz 32: 1, 2

  • Jezus' daden leiden tot een definitieve beslissing.
  • 1. de grond voor die beslissing
  • 2. de motieven voor die beslissing
  • 3. de leiding in die beslissing

24 februari 2019 - ochtend - ds. J.R. Visser - Johannes 1: 6 - 9

Liturgie

  • Ps 19: 3, 4
  • Gz 1: 1
  • Gz 1; 13
  • L Johannes 5: 30 - 47
  • Ps 89: 7, 8, 9
  • T Johannes 1: 6 - 9
  • Ps 25: 5 , 6, 7
  • Ps 43: 3, 4, 5

  • Jezus Christus het ware Licht komt in de wereld
  • 1.  Johannes getuigt van Hem
  • 2. Hij verlicht het leven van de mensen 

10 februari 2019 - middag - ds. A. de Jager - Matth 24: 12, 13

Liturgie

  • Ps 133: 1, 2, 3
  • L Matth22: 1 - 10
  • L Matth 24: 1 - 14
  • L 2 Tim 3: 1- 5
  • L 2 Tim 3: 12 - 17
  • Ps 119: 6,7
  • T Matth 24: 12, 13
  • Gez 37: 1, 2
  • Ps 11: 2, 3
  • Ps 84: 4, 5, 6

  • Hou vol! Gods Wet wijst de weg van de liefde

6 januari 2019 - ochtend - ds. A. Bas - Jesaja 42: 16a

Liturgie

  • Ps 91: 1, 7, 8
  • Ps 106: 3, 4, 5
  • L Jesaja 40: 27 - 31
  • Ps 103: 2
  • L Jesaja 42: 14 - 17
  • T Jesaja 42: 16a
  • Ps 107: 1, 2, 3
  • Gz 37: 1, 2

  • God belooft ons leiding! Dat vraagt om
  • 1. Zelfkennis
  • 2. Godskennis