Hieronder staat een beperkte selectie van (recentere) preken in een wat lagere kwaliteit om te kijken vanaf deze website. Een volledige lijst van opnamen in een hogere kwaliteit is de vinden in onze opnamecatalogus.

Vanaf 2018 worden alle kerkdiensten ook op ons YouTube kanaal gezet. De video-opnames van 2017 en daarvoor zijn terug te vinden op Vimeo.

15 september 2019 - 16.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 115: 1, 8
 • L Joh 6: 11 - 15
 • L Joh 6: 26 - 70
 • Ps 107: 1, 3
 • T Joh 6: 67
 • Ps 26: 2
 • Gz 15: 1, 2
 • Ps 146: 1, 3, 5, 8

 • Zelfbeproeving als voorbereiding

Audio download

18 augustus 2019 - 10.00 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 80: 1, 10
 • Ps 68: 1, 2, 3
 • L Lukas 9: 1 - 6
 • L Lukas 17: 1-10
 • L Hebr 11: 30 – 12: 3
 • Ps 89: 3, 8
 • T Lukas 17: 5, 6
 • Gz 37: 1, 2
 • Ps 18: 8, 9, 10

 • Geloofsles van Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dat onderwijs leert ons dat het bij geloof
 • 1. Niet gaat om kwantiteit
 • 2. Wel gaat om kwaliteit

Audio download

11 augustus 2019 - 16.30 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 143: 1, 8, 9
 • Ps 106: 1, 21, 22
 • L Jesaja 5: 1 - 7
 • L Lukas 18: 9 - 14
 • Ps 51: 4, 5
 • T Johannes 1: 10 - 13
 • Gz 14: 3, 4
 • Gz 36

 • Ga als door God geboren mensen door het leven
 • 1. Velen willen dat niet
 • 2. Wie gelooft krijgt dat cadeau van God

Audio download

21 juli 2019 - 16.30 uur - br. A. Jongeneel

Liturgie

 • Ps 61: 1, 3
 • L Ps 145
 • Ps 92: 1, 2, 5
 • T HC Zondag 47
 • Ps 71: 8, 9, 10, 11
 • Gez 7: 1, 3
 • Ps 93: 1, 2, 3

 • Heiligen en geheiligd worden
 • 1. Zie wat God doet
 • 2. Leer wie God is
 • 3. Weet wat je doet

Audio download

21 juli 2019 - 10.00 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 87: 1, 4, 5
 • Ps 105: 3, 5
 • L Genesis 17: 1 - 14
 • L Handelingen 2: 36 - 42
 • Ps 139: 6, 7
 • Bediening van de doop
 • Ps 90: 1, 8
 • T Handelingen 2: 38, 39
 • Gz 35; 1, 2
 • Ps 150

 • De HERE geeft de belofte van Zijn Geest aan de gelovigen en hun kinderen
 • 1. Hij komt met Zijn belofte tot de volwassen gelovigen uit alle volken
 • 2. Hij komt met Zijn belofte tot de kinderen van deze gelovigen

Audio download

7 juli 2019 - 16.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps121: 1 - 4
 • L Hebreeën 1 - 2: 4
 • L Kollossenzen 1: 15 - 23
 • L Hebreeën 13: 1 - 10
 • L Leviticus 6: 14-18
 • Ps 91: 1
 • T Hebreeën13: 7 - 9
 • Ps102: 12, 13
 • Ps 102: 6
 • Ps131: 1 - 3

 • Jezus de Christus is de blijvend Onveranderlijke.
 • 1. Dat dient de kerk tot aansporing
 • 2. Dat dient de kerk als waarschuwing
 • 3. Dat dient de kerk tot troost

Audio download

30 juni 2019 - 16.30 uur - br. P. Helmus

Liturgie

 • Ps 95: 1, 2, 3
 • L Psalm 51
 • L Romeinen 7: 7 - 26
 • Ps 119: 55, 60, 65
 • T HC Zondag 44
 • Ps 51: 4, 6, 7
 • Gz 2: 1, 5
 • Gz 17: 1, 3, 4, 5

 • De volmaakte eis van Gods wet.
 • 1. De inhoud van die eis
 • 2. Onze hulpeloosheid t.o.v. die eis
 • 3. Het volbrengen van die eis

Audio download

23 juni 2019 - 10.00 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 101: 1
 • Ps 101: 2 - 6
 • L Joh 8: 12 - 20
 • L Joh 8: 30 - 47
 • T HC Zondag 43
 • Ps 141: 1, 3, 8
 • Ps 19: 3, 4
 • Ps 19: 5, 6

 • Waarheid tegenover de leugen.

Audio download

16 juni 2019 - 10.00 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Gz 27: 1, 5, 9
 • Ps 37: 2, 11
 • Gz 41 (ons = hen; ons = hen; ons = hun)
 • L 2 Timoteüs 2: 1 - 13
 • Ps 31: 8, 9, 14
 • T 2 Timoteüs 2: 11 - 13
 • Ps 138: 2, 4
 • Ps 89: 1, 8

 • Hij geeft
 • 1. houvast
 • 2. waarschuwing
 • 3. Zichzelf

Audio download

9 juni 2019 - 10.00 uur - ds. E. Hoogendoorn

Liturgie

 • Gz 26b: 1, 2
 • Ps 51: 5
 • L Joël 2:12 - 32
 • Gz 27: 1 - 5
 • L Hand 2: 1 - 15
 • T Hand 2: 16 - 21
 • Gz 27: 6 - 9
 • Ps 145: 2, 5

 • Profetisch licht verklaart de Pinksterwonderen als signalen van de verhoogde Christus
 • Want Christus is het die
 • 1. de beloofde Geest uitdeelt
 • 2. alarmsignalen afgeeft
 • 3. uitkomst biedt in nood

Audio download

30 mei 2019 - 10.00 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 47: 1, 3
 • L Handelingen 1: 1 - 11
 • Gz 24:1, 2, 3
 • L Kolossenzen 3: 1 - 17
 • Ps 119: 12, 13, 14, 18
 • T Lukas 24: 50 - 53
 • Gz 3
 • Gz 24: 4, 5

 • Christus' hemelvaart roept om een christelijk leven
 • 1. Want Christus vaart op als Koning
 • 2. Want Christus vaart op als Priester

Audio download

26 mei 2019 - 10.00 uur - ds. E. Hoogendoorn

Liturgie

 • Ps 80: 1, 10
 • Ps 95: 3
 • L Joh 21: 1 - 14
 • Ps 23: 1 - 3
 • T Joh 21: 15 - 23
 • Ps 79: 5
 • Gez 38: 3
 • Ps 135: 1, 2, 12

 • De opgestane Heiland neemt Petrus als herdersknecht in dienst
 • 1. met liefde als dienstvoorwaarde
 • 2. uit pastorale zorg voor de schapen
 • 3. met gehoorzaamheid als kern-opdracht

Audio download

5 mei 2019 - 16.30 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 124
 • L Spreuken 1: 1 - 19
 • L Galaten 5: 1 - 14
 • Ps 1
 • T Spreuken 1: 7
 • Ps 111:5,6
 • Ps 19: 3,4
 • Gz 40

 • Wee wijs
 • 1. Dat begint bij de eerbied voor de HERE
 • 2. Dat eindigt bij de eerbied voor de HERE

Audio download

28 april 2019 - 16.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 33: 1, 4
 • L Hand 4: 5 - 12
 • Ps 75: 1
 • L Hand 17: 22 - 34
 • Ps 33: 5
 • T HC Zondag 36 en 37
 • Ps 33: 8
 • Ps 33: 6, 7
 • Ps 113: 1, 2

 • Gods gebruiksaanwijzing met betrekking tot Zijn Naam, die Naam: zo heilig , groot en goed.
 • 1 Heilig in de bijbel.
 • 2 Groot in de wereld.
 • 3 Goed in de omgang.

Audio download

28 april 2019 - 10.00 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Ps 80: 1, 10
 • Ps 78: 1, 2, 20
 • Hebreeën 13
 • Ps 23: 1, 3
 • Hebreeën 13: 20 - 21
 • Ps 24: 2, 3, 4
 • Ps 134: 3
 • Ps 40: 3, 7

 • God maakt zijn werk af door Jezus Christus
 • 1. de toerusting van de gemeente
 • 2. de leiding over de gemeente

Audio download

21 april 2019 - 16.30 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 16: 1, 2, 3
 • L Marcus 16: 1 - 14
 • Gz 22:1-4
 • L Lukas 8: 1 - 3
 • Ps 16: 4, 5
 • T Marcus 16: 9, 10
 • Gz 21
 • Gz 3
 • Ps 103: 1, 9

 • De opgestane Christus gebruikt Maria Magdalena als zijn bijzondere boodschapster
 • 1. Zij is het bewijs van Zijn levendmakende kracht
 • 2. Zij brengt de boodschap van leven aan mensen die rouwen 

Audio download

19 april 2019 - 19.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 22: 1, 10
 • L Jes53
 • L Joh 19: 17 - 30
 • Ps 22: 3, 5, 7
 • T Joh 19: 30
 • Gz 13: 2, 3, 4
 • Belijdenis NGB art 21
 • Gz 13: 5, 6
 • Gz 16

 • Tetelesthai : Het is volbracht!

Audio download

31 maart 2019 - 16.30 uur - ds. A. Bas

Liturgie

 • Gz 17: 1, 2, 3
 • L Efeziërs 5: 22 - 33
 • Gz 32: 1, 2
 • T HC Zondag 33
 • Ps 45: 4, 5
 • Ps 149: 1, 2
 • Ps 98:1, 2, 3, 4

 • Kijk eerlijk in de spiegel!
 • 1. verberg het slechte niet
 • 2. versterk het goede wel

Audio download

31 maart 2019 - 10.00 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Ps 22: 12
 • Gz 14: 1, 3
 • L Johannes 11: 38 - 57
 • Ps 116: 5, 6, 8
 • T Johannes 11: 53
 • Ps 146: 2, 6, 8
 • Gz 32: 1, 2

 • Jezus' daden leiden tot een definitieve beslissing.
 • 1. de grond voor die beslissing
 • 2. de motieven voor die beslissing
 • 3. de leiding in die beslissing

Audio download

24 februari 2019 - 10.00 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 19: 3, 4
 • Gz 1: 1
 • Gz 1; 13
 • L Johannes 5: 30 - 47
 • Ps 89: 7, 8, 9
 • T Johannes 1: 6 - 9
 • Ps 25: 5 , 6, 7
 • Ps 43: 3, 4, 5

 • Jezus Christus het ware Licht komt in de wereld
 • 1.  Johannes getuigt van Hem
 • 2. Hij verlicht het leven van de mensen 

Audio download

10 februari 2019 - 16.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 133: 1, 2, 3
 • L Matth22: 1 - 10
 • L Matth 24: 1 - 14
 • L 2 Tim 3: 1- 5
 • L 2 Tim 3: 12 - 17
 • Ps 119: 6,7
 • T Matth 24: 12, 13
 • Gez 37: 1, 2
 • Ps 11: 2, 3
 • Ps 84: 4, 5, 6

 • Hou vol! Gods Wet wijst de weg van de liefde

Audio download

6 januari 2019 - 10.00 uur - ds. A. Bas

Liturgie

 • Ps 91: 1, 7, 8
 • Ps 106: 3, 4, 5
 • L Jesaja 40: 27 - 31
 • Ps 103: 2
 • L Jesaja 42: 14 - 17
 • T Jesaja 42: 16a
 • Ps 107: 1, 2, 3
 • Gz 37: 1, 2

 • God belooft ons leiding! Dat vraagt om
 • 1. Zelfkennis
 • 2. Godskennis

Audio download

30 december 2018 - 16.30 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Gz 30: 4, 6
 • L Johannes 1: 1 - 18
 • L Genesis 1: 1 - 14
 • Ps 33: 3, 4, 5
 • T Johannes 1: 1 - 5
 • Ps 27: 1, 5, 7
 • Gz 3
 • Ps 56: 3, 4

 • Jezus Christus is het Woord
 • 1.  Hij is God
 • 2.  Hij is het leven
 • 3.  Hij is het licht

Audio download

23 december 2018 - 10.00 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 42: 1, 5
 • Gz 1: 1
 • Gz 1: 13
 • L Lukas 1: 57 - 66
 • L Lukas 3: 1 - 20
 • Ps 86: 1, 2, 6, 7
 • T Lukas 1: 59 - 63
 • Ps 116: 3, 4, 6
 • Ps 145: 3, 5

 • De voorloper van Christus krijgt de naam Johannes
 • 1. Anders dan verwacht
 • 2. Volgens Gods plan

Audio download

2 december 2018 - 16.30 uur - ds. E. Hoogendoorn

Liturgie

 • Ps 95:1, 3
 • L 2 Kon 5
 • Ps 119:7,13,18
 • T 2 Kon 5: 2 - 3
 • T 2 Kon 5: 10 - 16
 • Ps 8: 1, 2, 6
 • Ps 145: 2
 • Ps 36: 2

 • Luisteren naar Gods Woord maakt gezond
 • 1. hoe dwaas het ook lijkt
 • 2. het is helemaal gratis
 • 3. het beschaamt alle ongeloof
 • 4. een kind kan het je vertellen…

Audio download

7 november 2018 - 19.30 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Ps 65: 1, 2
 • L Psalm 65
 • Ps 65: 3, 5, 6
 • T Psalm 65: 5b
 • Ps 132: 7, 8
 • Ps 103: 2
 • Ps 147: 3, 5

 • Bij God thuis worden we gevoed
 • 1. de plaats van Gods huis
 • 2. de voeding in Gods huis

Audio download

28 oktober 2018 - 16.30 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • L Jesaja 43: 1 - 21
 • T Exodus 4: 13 - 17
 • Ps 99: 4, 5
 • Ps 77: 4, 6
 • Gz 22: 2, 3
 • Gz 22: 7
 • Gz 32: 1 3, 5

 • Rusten in Gods voorzienigheid
 • 1. daar begint het
 • 2. daar eindigt het

Audio download

21 oktober 2018 - 16.30 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • Ps 42: 1, 3
 • Ps 147: 2, 4
 • Gz 13: 5, 6
 • Ps 25: 6
 • Gz 37
 • L Exodus 3: 1-12
 • T Exodus 3: 11-12

 • Rusten in Gods aanwezigheid
 • 1. dat vraagt inzicht
 • 2. dat geeft uitzicht

Audio download

7 oktober 2018 - 16.30 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps 100: 1, 2, 3, 4
 • L 1 Sam 22: 1, 2
 • L Ps 57
 • L Openb 12: 13 - 18
 • Ps 3: 1, 2, 3
 • T Ps 57 mn vss 8, 9
 • Ps 57: 5, 6
 • Ps 89: 1, 6
 • Ps 108: 1, 2, 4

 • Wien God bewaard, is wel bewaard
 • Degene die door God wordt bewaard, is wel bewaard,
 • daarom gaan we zingend de grote morgen tegemoet.

Audio download

16 september 2018 - 10.00 uur - ds. A. Bas

Liturgie

 • Ps 119: 40
 • Ps 119: 41, 42
 • L Numeri 9: 15-23
 • Ps 105: 17,18, 21
 • L 1 Korintiërs 10: 1-13
 • Ps 139: 11
 • T Nehemia 9: 12
 • Ps 86: 3,4,5, 7
 • Ps 91: 7, 8

 • Jezus gaat ons voor!
 • 1. als het dag is
 • 2. als het nacht is

Audio download

26 augustus 2018 - 16.30 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • T 1 Johannes 4: 16-21

 • De gemeenschap met God geeft ware liefde
 • 1. wat die ware liefde is
 • 2. waarom die liefde nodig is
 • 3. hoe die liefde er concreet uitziet

Audio download

5 augustus 2018 - 10.00 uur - ds. A. de Jager

Liturgie

 • Ps. 68: 2, 11
 • Ps. 68: 3, 7
 • L Ps. 54
 • L 1 Sam. 23: 14 – 28
 • Ps. 54: 1,2, 3
 • T Ps. 54
 • Ps. 27: 2, 7
 • Ps. 68: 8, 13

 • Het evangelie (dat is de blijde boodschap) in
 • (1) verraad
 • en
 • (2) vertrouwen

Audio download

15 juli 2018 - 16.30 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • L Exodus 2: 1-10
 • T Exodus 2: 10
 • Psalm 77: 3, 4
 • Psalm 79: 3, 5
 • Psalm 124
 • Psalm 67: 2
 • Psalm 68: 11, 13

 • God neem farao in dienst.
 • We letten op
 • 1. het hart van farao
 • 2. zijn dochter
 • 3. zijn geld
 • 4. zijn huis

Audio download

3 juni 2018 - 10.00 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Psalm 118: 1,10
 • Psalm 51: 1
 • L Genesis 2: 18-24
 • L Hooglied 2
 • Psalm 128: 1,2,3
 • T Hooglied 2: 7
 • Psalm 45: 4,5
 • Gezang 41

 • Echte liefde laat zich niet vangen
 • 1. een klemmend refrein
 • 2. een liefdevolle boodschap
 • 3. een wijze instelling

Audio download

20 mei 2018 - 16.30 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Gz 26b: 1, 3, 4
 • L Joël 2: 12-17
 • L Joël 2: 28-32
 • L Handelingen 2: 32-40
 • Ps 34: 7
 • T Handelingen 2: 37-38
 • Ps 51: 1, 2
 • Gz 20: 3, 5
 • Ps 51: 5, 7

 • De Geest van Jezus Christus breekt mensen af en bouwt hen weer op
 • 1. die werkwijze is bekend uit de verbondsgeschiedenis
 • 2. die werkwijze is gegrond in het offer van Christus
 • 3. die werkwijze heeft effect door de Heilige Geest

Audio download

13 mei 2018 - 16.30 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • Ps 19: 1, 3
 • Ps 9: 1, 4, 7
 • Ps 119: 40, 49
 • Gz 30: 2
 • Ps 111: 4, 6
 • L Marcus 8: 11-21
 • L Hand 17: 15-34
 • T 1 Kor 1: 21-25

 • Het woord van het kruis – krachtig
 • 1. in de veroordeling
 • 2. in de verlossing

Audio download

6 mei 2018 - 10.00 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • Ps 143: 6. 8, 9
 • Ps 130: 2, 4
 • Ps 51: 5
 • Gz 18
 • Gz 25
 • L 1 Korinthiërs 1: 18 – 2: 5
 • T 1 Korinthiërs 1: 18

 • Het woord van het kruis spreekt voor zichzelf
 • 1. het isoleert
 • 2. het overmeestert

Audio download

29 april 2018 - 16.30 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Ps 29:1, 5
 • L 2 Koningen 17:24-41
 • L Johannes 4:13-30
 • Ps 105:1, 2, 3
 • T Ezra 4:1-5
 • Gz 3
 • Ps 147:1, 5
 • Gz 32: 1, 2, 3

 • Gods volk krijgt met tegenstand bij de kerkbouw te maken
 • 1. Schijnbare medestanders
 • 2. Werkelijke tegenstanders

Audio download

22 april 2018 - 16.30 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Ps 85: 1, 2
 • Bevestiging amtsdrager
 • Ps 134: 3
 • L Jesaja 10: 20 - 27
 • L Jesaja 48: 6b - 22
 • L 1 Tess. 5: 12 - 24
 • Ps 25: 2, 6
 • T Jesaja 48: 16b - 19
 • Ps 50: 1, 11
 • Ps 81: 1, 7, 8, 10
 • Ps 85: 3, 4

 • De HEERE geeft opnieuw leiding aan een vastgelopen volk
 • 1. hoe de situatie is
 • 2. hoe het zo gekomen is
 • 3. hoe het verder zal gaan

Audio download

25 februari 2018 - 16.30 uur - ds. R. van der Wolf

Liturgie

 • Psalm 100: 1. 2, 4
 • Psalm 24: 2, 3
 • Psalm 119: 66
 • Psalm 50: 7, 11
 • Psalm 56: 4
 • L 1 Tess. 1: 1-10
 • T Zondag 3

 • God voedt zijn volk onderweg
 • 1. waar het volk naar hongert
 • 2. met wie het volk hongert

Audio download

25 februari 2018 - 10.00 uur - ds. J.R. Visser

Liturgie

 • Psalm 79:1,3
 • Psalm 51:1,4
 • L Openbaring 11:1-14
 • Psalm 79:2,4,5
 • T Openbaring 11: 4-6
 • Psalm 97:3,5
 • Gezang 31

 • De kerk kan en moet getuigen op weg naar de wederkomst van Christus
 • 1. Want ze staat onder Gods bescherming
 • 2. Want de Geest geeft daarvoor de kracht

Audio download

18 februari 2018 - 10.00 uur - ds. L. Heres

Liturgie

 • Psalm 89: 5,7
 • Psalm 86: 4,5
 • L Deuteronomium 4: 1-34
 • Psalm 111: 2,5,6
 • T Deuteronomium 4: 35-40
 • Psalm 47: 1,2
 • Psalm 112: 1

 • De HEERE gaat met zijn eigen volk de toekomst in
 • Hij laat ons dat
 • 1. weten
 • 2. ter harte nemen
 • 3. onderhouden

Audio download