Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
16 juni 2024 10:00 br. G. Pars
16:30 br. J. Hamming HC Zondag 34
23 juni 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede, NGB artikel 31
16:30 Preeklezer
30 juni 2024 10:00 ds. J.R. Visser NGB artikel 32
16:30 br. E. van Baardewijk
7 juli 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, NGB artikel 33
16:30 br. G. Pars