Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
16 december 2018 10:00 br. J. de Voogd
16:30 Preeklezer
23 december 2018 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 br. N. Koopman
30 december 2018 10:00 br. A. P. Bolt
16:30 Preeklezer
6 januari 2019 10:00 ds. A. Bas
16:30 br. N. Koopman
13 januari 2019 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. J. de Voogd
20 januari 2019 10:00 Preeklezer
16:30 br. J.P.C. Vreugdenhil
27 januari 2019 10:00 br. J. de Voogd
16:30 br. N. Koopman