Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
18 november 2018 10:00 br. J. de Voogd Voorbereiding Heilig Avondmaal
16:30 Preeklezer
25 november 2018 10:00 br. E.J. van Baardewijk
16:30 ds. L. Heres Heilig Avondmaal
2 december 2018 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. T. Lawerman
9 december 2018 10:00 br. A. P. Bolt
16:30 br. J.P.C. Vreugdenhil
16 december 2018 10:00 br. J. de Voogd
16:30 Preeklezer
23 december 2018 10:00 br. T. Lawerman
16:30 br. N. Koopman
25 december 2018 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. J. de Voogd
30 december 2018 10:00 br. A. P. Bolt
16:30 Preeklezer
31 december 2018 19.30 br. A. van Pijkeren