Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
1 maart 2020 10:00 br. J. de Voogd
16:30 br. A.P. Bolt
8 maart 2020 10:00 br. T. Lawerman
16:30 kand. A. Jongeneel NIET in "De Stuw" maar in de Aula
11 maart 2020 19:30 br. E. van Baardewijk Biddag in de Aula!
15 maart 2020 10:00 br. T. Lawerman
16:30 Preeklezer
22 maart 2020 10:00 br. J.P.C. Vreugdenhil
16:30 ds. L. Heres
29 maart 2020 10:00 br. T. Lawerman
16:30 br. G.R.M. Kolkman
5 april 2020 10:00 br. E. van Baardewijk
16:30 br. A. van Pijkeren NIET in "De Stuw" maar in de Aula
10 april 2020 19:30 Preeklezer
Goede vrijdag
12 april 2020 10:00 student P. Helmus Pasen
16:30 br. J. de Voogd