Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
24 maart 2019 10:00 br. E. van Baardewijk
16:30 ds. J.R. Visser Heilig Avondmaal in Kerkelijk Centrum Rehoboth Gasthuisstraat 5 3771 HE Barneveld
31 maart 2019 10:00 ds. L. Heres
16:30 br. N. Koopman
7 april 2019 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. T. Lawerman
14 april 2019 10:00 br. J. de Voogd
16:30 Preeklezer
19 april 2019 19:30 br. J. Kolkman Goede Vrijdag
21 april 2019 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 ds. J.R. Visser
28 april 2019 10:00 Preeklezer
16:30 br. T. Lawerman
5 mei 2019 10:00 br. J. de Voogd
16:30 br. A.P. Bolt
12 mei 2019 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. N. Koopman