Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
3 maart 2024 10:00 ds. J.R. Visser voorbereiding Heilig Avondmaal, NGB artikel 23
16:30 br. G. Pars
10 maart 2024 10:00 br. E. van Baardewijk
16:30 Preeklezer HC Zondag 28
13 maart 2024 19:30 ds. J.R. Visser Biddag
17 maart 2024 10:00 ds. J.R. Visser viering Heilig Avondmaal
16:30 ds. F.J. Bijzet HC Zondag 29+30A
24 maart 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, NGB artikel 24
16:30 br. G. Pars
29 maart 2024 19:30 ds. J.R. Visser Goede Vrijdag
31 maart 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede
16:30 br. E. van Baardewijk
7 april 2024 10:00 ds. J.R. Visser NGB artikel 25
16:30 ds. H. Drost
14 april 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, NGB artikel 26
16:30 br. A.P. Bolt
21 april 2024 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede, NGB artikel 27
16:30 Preeklezer