Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
21 juli 2019 10:00 ds. J.R. Visser Gezamelijke dienst met Ede in Hoevelaken
16:30 proponent A. Jongeneel
28 juli 2019 10:00 br. T. Lawerman
16:30 br. J.P.C. Vreugdenhil
4 augustus 2019 10:00 br. T. Lawerman
16:30 br. A. van Pijkeren
11 augustus 2019 10:00 br. A.P. Bolt
16:30 ds. J.R. Visser
18 augustus 2019 10:00 br. F. Huijgen
16:30 br. J. de Voogd
25 augustus 2019 10:00 br. A.D.J-H.R. Kolkman
16:30 Preeklezer
1 september 2019 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. J.H. Kolkman
8 september 2019 10:00 br. J.P.C. Vreugdenhil
16:30 br. G.R.M. Kolkman