Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
7 juni 2020 10:00 br. E. van Baardewijk
16:30 br. A.P. Bolt
14 juni 2020 10:00 br. T. Lawerman
16:30 br. F. van Pijkeren
21 juni 2020 10:00 br. G.R.M. Kolkman
16:30 br. J.P.C. Vreugdenhil
28 juni 2020 10:00 Preeklezer
16:30 br. T. Lawerman
5 juli 2020 10:00 br. A. van Pijkeren
16:30 br. J. de Voogd