Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
10 december 2023 10:00 br. A.P. Bolt HC Zondag 24
16:30 br. E. van Baardewijk
17 december 2023 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede, HC Zondag 25
16:30 ds. J.R. Visser viering Heilig Avondmaal
24 december 2023 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 Preeklezer HC Zondag 26
25 december 2023 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch
31 december 2023 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede
16:30 br. A.P. Bolt (in aula!)
7 januari 2024 10:00 br. G. Pars
16:30 br. J. Hamming HC Zondag 27