Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
24 oktober 2021 10:00 ds. P. Helmus
16:30 br. J. Hamming
31 oktober 2021 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, HC Zondag 42
16:30 br. E. van Baardewijk
3 november 2021 19:30 ds. J.R. Visser Dankdag
19:30
7 november 2021 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 ds. J.R. Visser HC Zondag 43
14 november 2021 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede, HC Zondag 44
16:30 br. G.R.M. Kolkman
21 november 2021 10:00 br. F. van Pijkeren
16:30 br. L.P. Bolt HC Zondag 45
28 november 2021 10:00 br. E. van Baardewijk
16:30 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, HC Zondag 46
5 december 2021 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 br. F. Huijgen HC Zondag 47