Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
30 januari 2022 10:00 ds. R. van der Wolf Videodienst Den Bosch
15:30 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, HC Zondag 1
6 februari 2022 10:00 ds. R. van der Wolf
15:30 ds. J.R. Visser HC Zondag 2
13 februari 2022 10:00 ds. R. van der Wolf Videodienst Ede
15:30 ds. J.R. Visser Videodienst Ede, HC Zondag 3
20 februari 2022 10:00 ds. R. van der Wolf Videodienst Den Bosch
15:30 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch, HC Zondag 4
27 februari 2022 10:00 ds. P. Helmus
15:30 Preeklezer HC Zondag 5
6 maart 2022 10:00 ds. J.R. Visser voorber. Heilig Avondmaal, HC Zondag 6
15:30 ds. J.R. Visser
9 maart 2022 19:30 ds. J.R. Visser Videodienst Ede
13 maart 2022 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Ede
15:30 br. A.P. Bolt HC Zondag 7