Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
11 juni 2023 10:00 br. A.P. Bolt
16:30 Preeklezer HC Zondag 14
18 juni 2023 10:00 br. G. Pars HC Zondag 15
16:30 ds. J.R. Visser viering Heilig Avondmaal
25 juni 2023 10:00 ds. J.R. Visser
16:30 br. E. van Baardewijk HC Zondag 16
2 juli 2023 10:00 ds. J.R. Visser Videodienst Den Bosch
16:30 Preeklezer HC Zondag 17
9 juli 2023 10:00 br. G. Pars
16:30 br. J. Hamming HC Zondag 18
16 juli 2023 10:00 br. A.P. Bolt HC Zondag 19
16:30 br. A.D.J-H.R. Kolkman
23 juli 2023 10:00 ds. F.J. Bijzet
16:30 br. J. Hamming HC Zondag 20