Lezing over vrijdenkers in de Reformatietijd

De GK Amersfoort e.o. organiseert dit seizoen een aantal lezingen over kerkgeschiedenis.

De lezing zullen plaats vinden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkerweg 2 te Leusden.

Aanvang 20 uur, zaal open rond 19.30 uur.

Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

1. Lezing over vrijdenkers in de Reformatietijd

Datum: 31 oktober 2019

Door: H. Noordzij

Op D.V. 31 oktober is eerste lezing gehouden over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Het gaat over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven ("niet de leer, maar de Heer").

Videoopname van de lezing

2. Kerkgeschiedenis - Athanasius, Arius en Montanus

Datum: 13 februari 2020

Door: ds. J.R. Visser

Op 13 februari heeft ds. J.R. Visser een lezing gegeven. Het plan was om te spreken over Athanasius, Arius en Montanus. Ds. Visser is gekomen tot de behandeling van ideeën van Marcion en Montanus. De ideeën van Arius en Athanasius worden doorgeschoven naar de volgende lezing.

Videoopname van de lezing