Christen-zijn in het moderne Nederland van 2016 en 2017

ds. J.R. Visser

Ds. J.R. Visser heeft op verzoek van de Gereformeerde kerk Amersfoort en omstreken een vijfdelige lezingencyclus over Christen zijn in de 21e eeuw verzorgd. Op deze pagina zijn alle documenten en video's overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

1. Christen-zijn in het moderne Nederland van 2016

Voorstudiemateriaal

De eerste lezing gaat over het Christen-zijn in het moderne Nederland van 2016. Het voorstudiemateriaal is een tweedelig artikel van Stefan Paas in het Fries Dagblad onder de titels Het zelfontplooiingideaal bedreigt het kerk-zijn en Durf als mens moed te tonen in kwetsbaarheid. Dit tweeledige artikel kunt u hieronder downloaden:

Videoopname van de lezing

2. de Heer en de leer

Voorstudiemateriaal

De tweede lezing gaat over het de Heer en de leer. Het voorstudiemateriaal bestaat uit de hoofdstukken 3 en 4 uit het boekje Dogma's wat doe je er mee van wijlen prof. J. Kamphuis.

Videoopname van de lezing

3. Genieten van de liefde

Voorstudiemateriaal

De derde lezing gaat over het Genieten van de liefde, over sexualiteit en bevrediging in de wereld van 2017. Het voorstudiemateriaal bestaat uit een preek van ds. J.R. Visser over zondag 41: Seksualiteit als prachtig cadeau. Zondag 41 - zevende gebod. Deze preek kan hier worden gedownload in onderstaande formaten:

Videoopname van de lezing

4. Christen-zijn en de duivel

ds. J.R. Visser

Ds. J.R. Visser verzorgt op verzoek van de Gereformeerde kerk Amersfoort en omstreken een vijfdelige lezingencyclus over Christen zijn in de 21e eeuw.

Voorstudiemateriaal

De vierde lezing gaat over het Christen-zijn en de duivel. Het voorstudiemateriaal bestaat de bijdrage van ds. M.J.C. Blok (toen predikant GKv Amersfoort-Noord) uit het boek 'Gelovig denken', uitgegeven door Oosterbaan & Le Cointre in 1996. Het boek 'Gelovig denken' bevat bijdragen van verschillende predikanten over allerlei onderwerpen. De bedrage van ds. M.J.C. Blok heet 'Onderschatten wij de duivel?' en is te downloaden als pdf:

Verslag

Van de vergadering is een verslag gemaakt. De meer beknopte versie wordt gepubliceerd in onze nieuwsbrief. De uitgebreidere versie vindt u hieronder:

Videoopname van de lezing

5. Christen-zijn en de kerk

Voorstudiemateriaal

De vijfde en laatste lezing gaat over het Christen-zijn en de kerk. Het voorstudiemateriaal betreft een toespraak die is gehouden op de 156e Dies Natalis van de Theologische Universiteit Kampen op 6 december 2010, onder de titel "De restaurantkerk" Missionair kerk-zijn in een tijd van subjectivering. Deze lezing is in de onderstaande 2 formaten te downloaden:

Verslag

Van de vergadering is een verslag gemaakt. De meer beknopte versie wordt gepubliceerd in onze nieuwsbrief. De uitgebreidere versie vindt u hieronder:

Videoopname van de lezing