Luisteren Datum en tijd Voorganger Tekst Thema
Kerkdienst beluisteren 11 maart 2020 - Avond br. E. van Baardewijk Luc 18: 40a Weet, wat Jezus doet!
Kerkdienst beluisteren 8 maart 2020 - Ochtend br. A.D.J-H.R. Kolkman HC Zondag 28 Leer de les van het fijne linnen!
Kerkdienst beluisteren 1 maart 2020 - Ochtend br. J. de Voogd 1 Samuël 3: 10 Here, laat uw knechten uw woord horen en spreken
Kerkdienst beluisteren 23 februari 2020 - Middag Preeklezer Hebr 1: 14 De Here stuurt zijn engelen uit om zijn kinderen op aarde te dienen. Het is:
Kerkdienst beluisteren 16 februari 2020 - Middag br. E. van Baardewijk Jakobus 1: 19 - 25 De God Die, omdat Hij Zelf één, dat is trouw is, ook in ons leven eenheid bewerken wil, ook ons trouw wil maken.
Kerkdienst beluisteren 16 februari 2020 - Ochtend br. F. Huijgen HC Zondag 25 De werkplaats van de Geest
Kerkdienst beluisteren 9 februari 2020 - Middag ds. J.R. Visser Mattheus 5: 21, 22 De HERE Jezus leert ons in echte liefde met de naaste om te gaan
Kerkdienst beluisteren 9 februari 2020 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 24 Zondag 24 beveiligt het evangelie van de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen.
Kerkdienst beluisteren 2 februari 2020 - Middag br. J. de Voogd Mattheus 5: 18 - 20 Christus die Gods wet vervult, roept ons op in gerechtigheid overvloedig te zijn 
Kerkdienst beluisteren 2 februari 2020 - Ochtend br. G.R.M. Kolkman HC Zondag 23 Het geloof maakt je steenrijk
Kerkdienst beluisteren 26 januari 2020 - Middag Preeklezer HC Zondag 22 Dat leden van Christus worden vergaderd tot Christus hun hoofd,
Kerkdienst beluisteren 19 januari 2020 - Middag br. J. Kolkman HC Zondag 21 Het levensherstel van Gods volk
Kerkdienst beluisteren 12 januari 2020 - Ochtend br. F. van Pijkeren HC Zondag 20 De Geest ook mij gegeven
Kerkdienst beluisteren 29 december 2019 - Ochtend br. E. van Baardewijk 2 Tim 2: 18 - 19 Je mag geen streep halen door de opstanding van Christus.
Kerkdienst beluisteren 25 december 2019 - Middag Preeklezer Lucas 2: 6, 7 U is heden de Heiland geboren!
Kerkdienst beluisteren 25 december 2019 - Ochtend br. J. de Voogd Lucas 2: 11 Eeuwenlang is uitgekeken naar de komst van de Verlosser. Eindelijk is het dan zover. In de velden van Efrata komen engelen het vertellen: De Verlosser is geboren.
Kerkdienst beluisteren 22 december 2019 - Middag br. F. Huijgen HC Zondag 17 De overwinning op de dood in de opstanding van Christus
Kerkdienst beluisteren 15 december 2019 - Middag br. A. van Pijkeren Lucas 2: 4, 5 Jozef gaat naar Bethlehem!
Kerkdienst beluisteren 1 december 2019 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 14 Het Woord is vlees geworden
Kerkdienst beluisteren 1 december 2019 - Ochtend ds. A. de Jager Openb1: 12, 13 Het zijn de Schriften die van Mij getuigen!
Kerkdienst beluisteren 24 november 2019 - Ochtend br. J. Kolkman HC Zondag 13 Jezus Christus Zoon van God onze HERE
Kerkdienst beluisteren 17 november 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 12 Jezus is de enige Redder van de kosmos.
Kerkdienst beluisteren 10 november 2019 - Middag br. G.R.M. Kolkman HC Zondag 11 Jezus alleen:
Kerkdienst beluisteren 10 november 2019 - Ochtend br. E. van Baardewijk Rom 8: 26 - 27 De voorbede van de Heilige Geest
Kerkdienst beluisteren 6 november 2019 - Avond br. J. de Voogd Nehemia 9: 20, 21 Dank de HERE!
Kerkdienst beluisteren 3 november 2019 - Middag br. A. van Pijkeren 1 Korintiërs 15: 11 Christus zelf doet een appel op het geloof van zijn gemeente
Kerkdienst beluisteren 20 oktober 2019 - Middag br. J. de Voogd 1 Koningen 17: 24 God gaat zijn eigen volk voorbij
Kerkdienst beluisteren 20 oktober 2019 - Ochtend br. A.D.J-H.R. Kolkman HC Zondag 8 Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt:
Kerkdienst beluisteren 13 oktober 2019 - Middag br. A. van Pijkeren Hebreeën 12: 1 - 3 De oproep om te volharden in de wedloop van het geloof
Kerkdienst beluisteren 13 oktober 2019 - Ochtend br. F. Huijgen HC Zondag 7 In het ware geloof een kind worden als verzekering van het eeuwige leven.
Kerkdienst beluisteren 29 september 2019 - Middag Preeklezer HC Zondag 5 Wat moeten we met onze schuld?
Kerkdienst beluisteren 29 september 2019 - Ochtend br. J. de Voogd 1 Koningen 17: 16 Voorbij gegaan.
Kerkdienst beluisteren 22 september 2019 - Middag br. E. van Baardewijk HC Zondag 4 De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland, die in Christus verschenen zijn.
Kerkdienst beluisteren 22 september 2019 - Ochtend ds. J.R. Visser Viering Heilig Avondmaal
Kerkdienst beluisteren 15 september 2019 - Ochtend br. F. Huijgen HC Zondag 3 De rechtschapenheid van de mens
Kerkdienst beluisteren 8 september 2019 - Middag br. G. Kolkman Spreuken 3: 5 - 8 Wees niet eigenwijs
Kerkdienst beluisteren 8 september 2019 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 2 Dokter, wat is er nu eigenlijk mis met ons?
Kerkdienst beluisteren 1 september 2019 - Middag br. J. Kolkman Numeri 25: 1 - 3 Gods toorn tegen Israël, omdat ze
Kerkdienst beluisteren 1 september 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 1 De God van alle vertroosting schenkt ons in Christus de enige troost in leven en sterven.
Kerkdienst beluisteren 25 augustus 2019 - Ochtend br. A.D.J-H.R. Kolkman HC Zondag 52 Jezus leert ons bidden in een wereld vol bedreiging
Kerkdienst beluisteren 18 augustus 2019 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 46 Gered van de dood door de vergeving van onze schuld.
Kerkdienst beluisteren 4 augustus 2019 - Middag br. A. van Pijkeren Jakobus 1: 25 Geen vrijheid zonder wet!
Kerkdienst beluisteren 14 juli 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Efeziërs 1: 4 God heeft ons uitgekozen.
Kerkdienst beluisteren 14 juli 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 46 Christus draagt ons op God aan te spreken als onze hemelse Vader.
Kerkdienst beluisteren 30 juni 2019 - Ochtend br. N. Koopman Luk 23: 54 - 24: 3 De opstanding van Christus op de eerste dag van de week en daarmee is de sabbatsklok verzet door de Heer van de sabbat
Kerkdienst beluisteren 23 juni 2019 - Middag ds. L. Heres Handelingen 2: 43 Christus is ontzagwekkend aanwezig in zijn pinksterkerk
Kerkdienst beluisteren 2 juni 2019 - Middag br. E. van Baardewijk HC Zondag 41 Pleeg geen overspel:
Kerkdienst beluisteren 26 mei 2019 - Middag Preeklezer HC Zondag 40 Veilig zonder stiletto
Kerkdienst beluisteren 12 mei 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Lucas 13: 23, 24 Strijdt om in te gaan door de enge poort
Kerkdienst beluisteren 12 mei 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 38 Rusten is hard werken!
Kerkdienst beluisteren 5 mei 2019 - Ochtend br. J. de Voogd Psalm 43:5b Rust vinden bij God.
Kerkdienst beluisteren 21 april 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren Psalm 49: 16 Wees niet bang! Want Jezus kwam
Kerkdienst beluisteren 14 april 2019 - Middag Preeklezer Jona 1: 1 - 16 De HERE aanvaardt Jona's ontslag niet
Kerkdienst beluisteren 14 april 2019 - Ochtend br. E. van Baardewijk HC Zondag 35 Gods gebod over de zuivere eredienst
Kerkdienst beluisteren 7 april 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 34 De HEERE vraagt ons hart, nadat hij eerst zijn hart aan ons gegeven heeft.
Kerkdienst beluisteren 24 maart 2019 - Middag ds. J.R. Visser Johannes 13: 31 - 38 De tekst die steeds terugkeert bij de twee keer verkondiging van het evangelie aan tafel is: Johannes 14:27
Kerkdienst beluisteren 24 maart 2019 - Ochtend br. E. van Baardewijk HC Zondag 32 Onder de genade word je leven één offer aan God. a. Dat kan niet anders. En b. Dat wil God. Die twee lijnen lopen door de preek. We staan stil bij drie punten:
Kerkdienst beluisteren 17 maart 2019 - Middag Preeklezer Johannes 13: 4 - 11 Jezus wast de voeten van zijn leerlingen
Kerkdienst beluisteren 13 maart 2019 - Avond br. J. Kolkman Deuteronomium 8; 3b, Johannes 6: 33 Zonder God geen leven - Biddag
Kerkdienst beluisteren 10 maart 2019 - Middag br. J. de Voogd Genesis 2: 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
Kerkdienst beluisteren 10 maart 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 30 Aan het Avondmaal gaat het niet vanzelf!
Kerkdienst beluisteren 3 maart 2019 - Middag Preeklezer HC Zondag 29 Het fundament van het Heilig Avondmaal
Kerkdienst beluisteren 3 maart 2019 - Ochtend br. N. Koopman Nehemia 9: 15a Het is God, die u voedt!
Kerkdienst beluisteren 24 februari 2019 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 28 Het heilig nachtmaal
Kerkdienst beluisteren 17 februari 2019 - Middag br. N. Koopman Maleachi 4: 4 - 6 Maleachi sluit af met de aankondiging van heil
Kerkdienst beluisteren 17 februari 2019 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 27 De (kinder)doop laat zien wie de HERE is!
Kerkdienst beluisteren 10 februari 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 26 De belofte die in de doop aan ons voorhoofd verzegeld is.
Kerkdienst beluisteren 3 februari 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 25 De Heilige Geest draagt de belofte van het evangelie het hart van mensen binnen.
Kerkdienst beluisteren 3 februari 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren Hebreeën 2 : 9 Wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond.
Kerkdienst beluisteren 27 januari 2019 - Middag br. N. Koopman Romeinen 6: 3 - 4 De betekenis en het doel van de doop
Kerkdienst beluisteren 27 januari 2019 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 24 Heidelbergse Catechismus Zondag 24
Kerkdienst beluisteren 20 januari 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Spreuken 1: 7 Als je verstandig wilt zijn, begin er dan mee om de HERE te vrezen
Kerkdienst beluisteren 20 januari 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 23 Rechtvaardig voor God: een wonder van God voor de gelovige
Kerkdienst beluisteren 13 januari 2019 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 22 Eeuwig leven bij God
Kerkdienst beluisteren 13 januari 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren Matteüs 4 : 1 - 4 Jezus’ eerste taak
Kerkdienst beluisteren 6 januari 2019 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 21 Geen kerk zonder Christus! Hij
Kerkdienst beluisteren 31 december 2018 - Avond br. A. van Pijkeren Ps 93 Wat er mag komen, wat er mag gaan, “De Here is onze Koning”! dat blijft eeuwig staan.
Kerkdienst beluisteren 25 december 2018 - Middag br. H. Kolkman De beloofde Jezus wordt geboren
Kerkdienst beluisteren 25 december 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren Lucas 2: 13, 14 Gods kerstboodschap op aarde met hemelse zekerheid bevestigd
Kerkdienst beluisteren 23 december 2018 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 19 Jezus blijft de goede Herder!
Kerkdienst beluisteren 16 december 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 18 De Hemelvaart van onze Here Jezus Christus in het licht van
Kerkdienst beluisteren 16 december 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Filippenzen 2: 5-7 De komst van Christus op aarde heeft gevolgen voor de omgang met elkaar.
Kerkdienst beluisteren 9 december 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 17 Vraag niet hoe het kan, geniet er van!
Kerkdienst beluisteren 2 december 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 16 Ons leven komt voort uit zijn sterven, uit Christus' sterven
Kerkdienst beluisteren 25 november 2018 - Middag ds. L. Heres 1 Johannes 2: 2 Er is genoeg voor iedereen
Kerkdienst beluisteren 25 november 2018 - Ochtend br. E. van Baardewijk HC Zondag 15 De hand op het Lam
Kerkdienst beluisteren 18 november 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 14 De Zoon van God wordt mens om voor mij te sterven
Kerkdienst beluisteren 18 november 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Ps 130 De enige uitkomst in ons leven is Gods bevrijdende vergeving
Kerkdienst beluisteren 11 november 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 13 Onze Redder is Gods eniggeboren Zoon, onze Here
Kerkdienst beluisteren 11 november 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren 1 Johannes 5: 12, 13 Ken het echte leven!
Kerkdienst beluisteren 4 november 2018 - Middag br. E.J. van Baardewijk Luc: 16: 19-31 De rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16,19-31)
Kerkdienst beluisteren 28 oktober 2018 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 11 Aan Jezus hebben we genoeg! Dus
Kerkdienst beluisteren 21 oktober 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 10 Gods voorzienigheid vraagt om onze gehoorzaamheid.
Kerkdienst beluisteren 14 oktober 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 9 Onze hemelse Vader
Kerkdienst beluisteren 7 oktober 2018 - Ochtend Preeklezer H.C. Zondag 8 Ik geloof in de Drie-enige God
Kerkdienst beluisteren 30 september 2018 - Middag ds. A. de Jager Lukas 22: 27
Kerkdienst beluisteren 23 september 2018 - Middag br. J.H. Kolkman HC Zondag 6
Kerkdienst beluisteren 23 september 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren Johannes 6 : 67 Thema: Zelfbeproeving als voorbereiding
Kerkdienst beluisteren 9 september 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Filippenzen 2:12-18 Werk gehoorzaam en blij aan uw heil a la Christus
Kerkdienst beluisteren 2 september 2018 - Middag br. J. Kolkman Ps 85:9 Leef luisterend naar Gods Woord
Kerkdienst beluisteren 2 september 2018 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 3 Wat is de mens?
Kerkdienst beluisteren 19 augustus 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 1 Mijn enige troost
Kerkdienst beluisteren 19 augustus 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren 1 Petrus 1 : 17 - 21 Gods kinderen worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen tot een eerbiedige, heilige levenswandel
Kerkdienst beluisteren 5 augustus 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 51
Kerkdienst beluisteren 29 juli 2018 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 50 De dingen hebben hun geheim! Ze leren
Kerkdienst beluisteren 29 juli 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Johannes 13: 34 en 35 Kinderkens, hebt elkaar lief
Kerkdienst beluisteren 22 juli 2018 - Middag br. E. van Baardewijk 2 Kon 20:19 Dubbel checken
Kerkdienst beluisteren 22 juli 2018 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 49 Hoe de geopenbaarde wil van onze hemelse Vader wordt volbracht
Kerkdienst beluisteren 8 juli 2018 - Middag br. N. Koopman HC zondag 47 Christus leert ons bidden om de publieke erkenning van onze Koning
Kerkdienst beluisteren 8 juli 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil 1 Koningen 18: 30 - 38 Elia herstelt de eredienst van de HERE in Israël
Kerkdienst beluisteren 1 juli 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 46 Wie bidt, praat met God als Vader.
Kerkdienst beluisteren 24 juni 2018 - Middag ds. A. de Jager Psalm 53 De eenvoud van het evangelie.
Kerkdienst beluisteren 17 juni 2018 - Middag br. N. Koopman Numeri 22:1-22a, Jahweh, onze Verbondsgod, die zijn volk beschermt tegen de aanslagen van het heidendom.
Kerkdienst beluisteren 17 juni 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 44 Bestrijd jaloersheid
Kerkdienst beluisteren 10 juni 2018 - Middag Preeklezer H.C. Zondag 43 De waarheid
Kerkdienst beluisteren 10 juni 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Richteren 6: 33-40 De Here zorgt ervoor dat Zijn werk van reformatie doorgaaat 
Kerkdienst beluisteren 27 mei 2018 - Middag br. E. van Baardewijk HC Zondag 41 Trouw aan de HERE leven op seksueel terrein
Kerkdienst beluisteren 27 mei 2018 - Ochtend ds. L. Heres Johannes 14: 18-20 Christus laat ons niet in de steek
Kerkdienst beluisteren 20 mei 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Hand 2: 33-36 Dus Jezus is toch de gezalfde Heer!
Kerkdienst beluisteren 13 mei 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 40 De HERE vraagt in het zesde gebod van ons liefde
Kerkdienst beluisteren 29 april 2018 - Ochtend Preeklezer H.C. Zondag 37 De Naam van God is het fundament van het leven
Kerkdienst beluisteren 22 april 2018 - Ochtend br. N. Koopman HC Zondag 38 In de sabbat krijgt Gods volk de gemeenschap met Hem weer terug
Kerkdienst beluisteren 15 april 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Ezra 7: 10 De Goede Hand van God is over zijn ambtsdrager Ezra
Kerkdienst beluisteren 15 april 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 36 God prijzen, doe je met heel je leven!
Kerkdienst beluisteren 8 april 2018 - Middag br. E. van Baardewijk Fil 2: 12b, 13 Je bent voor je redding helemaal op God aangewezen.
Kerkdienst beluisteren 8 april 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Zondag 35 Beeld van de pottenbakker
Kerkdienst beluisteren 1 april 2018 - Middag Preeklezer Lukas 23:56 - 24:3 Jezus opstanding is het begin van Gods nieuwe schepping
Kerkdienst beluisteren 30 maart 2018 - Avond br. E. van Baardewijk Matth. 27: 52, 53 Jezus' sterven verbreekt de sluier van de dood: overleden heiligen verschijnen!
Kerkdienst beluisteren 25 maart 2018 - Ochtend ds. J.R. Visser Joh 13: 1 - 3, Joh 13: 4 - 11 Christus gaat in Zijn liefde tot het einde
Kerkdienst beluisteren 18 maart 2018 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 33 Bekering houdt in: voortaan van harte achter de Here aan.
Kerkdienst beluisteren 18 maart 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil Marcus 9: 43-48 Christus vraagt dat je jezelf verminkt vanwege het Koninkrijk.
Kerkdienst beluisteren 14 maart 2018 - Avond br. E. van Baardewijk Haggaï 2: 11 - 20 De Here roept zijn volk op om te denken over materiële zaken.
Kerkdienst beluisteren 11 maart 2018 - Middag br. N. Koopman Ezra 3:8-13 Het fundament van de nieuwe tempel gelegd
Kerkdienst beluisteren 11 maart 2018 - Ochtend Preeklezer HC zondag 32 HC Zondag 32
Kerkdienst beluisteren 18 februari 2018 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 29 Christus geeft ons het Avondmaal
Kerkdienst beluisteren 11 februari 2018 - Middag br. N. Koopman Ruth 1: 21a Gods voorzienigheid is groter dan gedacht
Kerkdienst beluisteren 11 februari 2018 - Ochtend Preeklezer HC zondag 28 HET AVONDMAAL ALS DE TAFEL VAN DE GEMEENSCHAP MET DE HERE.
Kerkdienst beluisteren 28 januari 2018 - Middag br. A van Pijkeren HC Zondag 26 Doop: Teken van je adoptie (door God)
Kerkdienst beluisteren 28 januari 2018 - Ochtend br. J.P.C Vreugdenhil Ezra 3:1-3 GODS VOLK IS ECHT TERUG IN HET BELOOFDE LAND
Kerkdienst beluisteren 21 januari 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 25 DE GEEST GODS EN ONS GELOOF
Kerkdienst beluisteren 21 januari 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Ezra 2 : 43-70 GODS VOLK KEERT TERUG NAAR ISRAëL